Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tarihi I
İngilizce Music History I
Dersin Kodu
MUZ 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ozan Baysal
Dersin Amaçları Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
? Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insanmüzik
ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
? Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal,
mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim
sürecini öğrenmek.
? Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak
Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde
tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
? Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.
Dersin Tanımı Eski çağ medeniyetlerinde müzik kültürü. Mezopotamya ve Anadolu’da müzik kültürü.Çin, Japon, Hint, Tibet kültüründe müzik, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar veçalgılar. Sümer, Babil, Asur, Fenike, Hitit, Firig, Urartu, Mısır, İbrani ve Arapkültüründe müzik, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Antik Yunan veRoma döneminde müzik kültürü, müzik teorisi çalışmaları, müzikle ilgili ikonografikkaynaklar ve çalgılar. Orta Asya Türk Devletlerinde müzik kültürü. Hunlar, Göktürklerve Uygurlar’da müzik kültürü, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Müziğintarihsel gelişimi ve medeniyetler arasındaki müziksel etkileşimin değerlendirilmesi
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019