Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 102 - Müzik Tarihi II
 

MUZ 102 - Müzik Tarihi II

Dersin Amaçları

Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek.
? Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insanmüzik
ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
? Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal,
mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim
sürecini öğrenmek.
? Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak
Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde
tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
? Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma

Dersin Tanımı

Orta çağ Avrupa’sında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik.
Müziğin kilisedeki gelişimi. Formlar. Kilise modları. Bizans müzik kültürü ve echoes
anlayışı. Ortaçağ saz şairleri: Trubadurlar. Ortaçağ tiyatrosu ve müziğin tiyatrodaki
işlevi. Ortaçağ çalgıları ve müzik teorisi çalışmaları. Notre Dame Okulu ve Ars Nova
Akımı. Rönesans döneminde Avrupa’da sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi
ve müzik. Rönesans dönemi müzik yazısı, çalgılar ve formlar. Rönesans dönemi
bestecileri ve eserlerinin değerlendirilmesi. Rönesans dönemi müzik teorisi
çalışmalarının incelenmesi. Müziğin tarihsel gelişimi ve medeniyetler arası müziğin
etkileşimi üzerine değerlendirme.

Koordinatörleri
Ozan Baysal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020