Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 102 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tarihi II
İngilizce Music History II
Dersin Kodu
MUZ 102 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ozan Baysal
Dersin Amaçları Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek.
? Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insanmüzik
ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
? Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal,
mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim
sürecini öğrenmek.
? Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak
Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde
tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
? Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma
Dersin Tanımı Orta çağ Avrupa’sında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik.
Müziğin kilisedeki gelişimi. Formlar. Kilise modları. Bizans müzik kültürü ve echoes
anlayışı. Ortaçağ saz şairleri: Trubadurlar. Ortaçağ tiyatrosu ve müziğin tiyatrodaki
işlevi. Ortaçağ çalgıları ve müzik teorisi çalışmaları. Notre Dame Okulu ve Ars Nova
Akımı. Rönesans döneminde Avrupa’da sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi
ve müzik. Rönesans dönemi müzik yazısı, çalgılar ve formlar. Rönesans dönemi
bestecileri ve eserlerinin değerlendirilmesi. Rönesans dönemi müzik teorisi
çalışmalarının incelenmesi. Müziğin tarihsel gelişimi ve medeniyetler arası müziğin
etkileşimi üzerine değerlendirme.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020