Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / JDF 271E - Coğrafi Bilgi Bilimi
 

JDF 271E - Coğrafi Bilgi Bilimi

Dersin Amaçları

Mekansal ve özellikle Yer ve konuma dayalıbilgilerin bilgisayar ortamında yönetilmesianlamında bilgi sistemleri, insanlığa hizmeti konu edinen tüm mühendislik disiplinlerininvazgeçilmez bir aracı haline gelmektedir. Atmosferik olayların incelenmesi, yorumlanması, bunların Yer üzerindeki etkilerinin açıklanması ve tüm bu bilgilerin kronolojik sırada coğrafi
referansları ile birlikte bilgisayar ortamında depolanarak geleceğe yönelik analizi ve sorgulanmasına yönelik çözümler üretebilmesi bakımından, Meteoroloji Mühendisliği alanında da Coğrafi Bil
gi Bilimi ve Sistemlerine (CBS) olan artan talep karşılanacaktır. Bu bağlamda, CBS kavramı, tasarımı, sunumu, yönetimi ve uygulamalarına ilişkin konuların öğretildiği bir dersin Meteoroloji Mühendisliği Bölümü lisans programında yer alması yararlı olacaktır
.

Dersin Tanımı

Bu derste, Coğrafi Bilgi Bilimi (CBB) kavramı, prensipleri, teknikleri ve
uygulamaları kapsamında coğrafi veri, veri modelleri, veri tabanı, veri kalitesi, veri üretim yöntemleri, veri toplama, kaydetme, depolama, sorgulama, analiz yöntemleri, CBS yazılımları, organizasyonları ve
standartları konularında bilgi verilecektir.
Coğrafi BilgiBiliminin kartografya, jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama
bilim ve teknikleri ile kesişimi ve disiplinler üstü kullanımı vurgulanacaktır. Ders, CBS yazılımları kullanılarak ödev-seminer uygulamaları ile desteklenecektir

Koordinatörleri
Dursun Zafer Şeker
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019