Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 222 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hidroloji
İngilizce Hydrology
Dersin Kodu
MTO 222 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elçin Tan
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin temel hidroloji bilimi konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
2. Öğrencilerin yağış oluşum mekanizmalarını anlamalarını ve bununla ilgili mühendislik problemlerini çözebilecek seviyede birikime sahip olmalarını sağlamak.
3. Öğrencilerin su ile ilgili olaylar konusundaki bilgilerinin artmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Çevre ve su ilişkileri. Su ayırım ile toplama nokta ve çizgileri. Su toplama havzası ve jeomorfolojik özellikleri. Kar hidrolojisi. Su çevrimi ve bileşenleri. Hidrolojinin temel denge denklemi. Buharlaşma, terleme, ve evapotranspirasyon hesap yöntemleri. Yağış-akış bağıntıları. Debi gidiş ve süreklilik eğrileri. Akılcı yöntem ve taşkın hesapları. Hidrograf teorisi ve hidrograf hesaplama yöntemleri. Hidrolojide çeşitli ampirik hesaplama yöntemleri.
Dersin Çıktıları 1. Hidrolojik çevrimin bileşenlerini analiz edebilmek
2. Su dengesi bileşenlerini analiz etmek, hesaplamak
3. Yağış kayıtlarını analiz edebilmek, Alansal ortalama yağışı hesaplayabilmek, eksik yağış verilerini
tamamlayabilmek
4. Buharlaşma olayının fiziğini anlamak ve buharlaşmayı hesaplamak
5. Sızma hesabı yapabilmek
6. Serbest yu¨zeyli ve basınçlı akiferlerde yer altı suyunun debisini ve hidrolik iletkenliğini hesaplayabilmek
7. Yer altı suyununun hareketini analiz edebilmek, Yer altı suyunun hızını ve debisini hesaplayabilmek
8. Yu¨zey akılarının debi ve hız ölçu¨m ve hesaplarını yapabilmek
9. Yağış-akış ilişkilerini analiz edebilmek
10. Hidrograf analizi yapabilmek, birim hidrografı hesaplanmak ve elde etmek
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Hydrology and Flood Plain Analysis, Fourth Edition, P. B. Bedient, W. C. Huber, and B.E. Vieux, Prentice Hall, 2008.
Diğer Referanslar Hidroloji, M. Bayezit, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1999.
Hidroloji Uygulamaları, M. Bayezit, I. Avcı, and Z. Şen, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1997.
Engineering Hydrology, E.M. Wilson, 1990.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023