Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UCK 360E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Otomatik Kontrol I
İngilizce Automatic Control I
Dersin Kodu
UCK 360E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İsmail Bayezit
Dersin Amaçları I. Kontrol teorisi havacılık, uzay, makina, kimya ve elektrik müuhendisliğinde birçok farklı sisteme uygulanabilmektedir. Burada farklı disiplinlerdeki sistemler için SISO (tek giriş tek çıkış) kontrolcüler konusunda tasarım (analiz ve sentez) öğretilecektir.

II. Bu derste mekanik ve mekatronik sistemlere yönelik dinamik modelleme ve kontrol tasarımının prensipleri kavranacaktır. Böylece daha kompleks sistemlerin modellesi konusunda da yetenek kazanılacaktır.

III. Temel kontrol yapılarının tasarımı, P,PI ve PID kontrol tasarımı konularında tecrübe kazanmak

IV. Daha sonrasında çalışılması muhtemel dayanıklı kontrol, adaptif kontrol, gömülü kontrol gibi ileri kontrol sistemlerine yönelik sağlam bir altyapı oluşturmak

V. Birçok kısa çalıştay vesilesiyle gerçek sistemler için modelleme ve kontrol tasarımı konusunda tecrübe kazandırmak.

Yazılım/Hesaplama perspektifinden ise,
VI. Dersler ve Ödevler vasıtasıyla öğrencilere Matlab/Simulink yazılımı tabanlı çalışmalara yoğunlaşma imkanı sunulacaktır.
Dersin Tanımı Otomatik kontrol sistemlerine giriş. Otomatik kontrolün kısa tarihi. Kontrol sistemlerinin sınıflandırılması. Kontrol prensipleri. Açık çevrim sistemler. Kapalı çevrim sistemler. Laplace dönüşüm metodu. Laplace dönüşümünün özellikleri. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. İşaret akış grafikler. Kontrol sistemlerinin zaman bölgesinde analizi. Birinci mertebeden sistemler. İkinci mertebeden sistemler. Sistemlerin zaman yanıtları. Sistemlerin kararlı hal hatası. Durum hal uzayı modeli ve kullanımı. Doğrusal geri beslemeli kontrol sistemlerinin kararlılık analizi. Kararlılık kavramı. Routh Hurwitz kararlılık kriteri. Köklerin yer eğrisi kavramı. Köklerin yer eğrisi yöntemi ve çizme işlemleri. Köklerin yer eğrisi metodu ile kontrolcü tasarımı ve lead, lag ve P, PD, PI, PID kontrolcü tasarım yöntemleri ve kullanımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Otomatik Kontrol sistemlerinin temel kavram ve prensiplerini bilme
2. Sade dinamik sistemleri (mekanik, elektrik, vs.) ifade edebilme
3. Laplace transform yöntemini ve özelliklerini kavrama
4. Dinamik sistemin transfer fonksiyonunu elde edebilme
5. Açık döngülü ve kapalı döngülü kontrol sistemlerini ifade edebilme
6. Kontrol sistemlerini zaman bölgesinde analiz edebilme
7. Birinci ve ikinci mertebeden sistemleri analiz edebilme
8. Kararlılık kavramları ve yöntemlerini (Routh kriteri, vs.) kullanabilme
9. Köklerin yer eğrisi yöntemini kullanabilme
10. Lineer Zamanla Değişmeyen sistemlerin Frekans Cevaplarını Anlayabilme
11. Kontrol sistemlerinde Matlab ve Simulink programını kullanabilme

becerilerini kazanır.
Önkoşullar (MAT 201 min DD or MAT 201E min DD) and (DNK 201 min DD or DNK 201E min DD) and ((ELE211 min DD or ELE211E min DD) or (ELK211 min DD or ELK211E min DD))
Gereken Olanaklar Matlab/Simulink
Diğer
Ders Kitabı Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop 2016, 13th edition, ISBN-10: 0134407628 | ISBN-13: 978-0134407623
Diğer Referanslar - Feedback Control of Dynamic Systems, Gene Franklin, J. David Powell and Abbas Emami-Naeini, 2009, 6th Edition, ISBN-10: 0136019692
- Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, 2010, 5th Ed (or any older edition), Prentice Hall.
- Automatic Control, Benjamin C. Kuo and Farid Golnaraghi
- Control Sytems Engineering, Norman Nice, Addison-Wesley, 2011
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022