Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UZB 232E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Isı Transferi
İngilizce Heat Transfer
Dersin Kodu
UZB 232E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fırat Oğuz Edis
Dersin Amaçları 1 .Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi
modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
2.Isı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Isı geçişinin tarihçesi. Isı geçişine giriş. Enerjinin korunumu. Isı iletim denklemi. Sürekli rejimde
ısı
iletimi. Zamana bağlı ısı iletimi. Yalıtımda kritik yarı çap. Isı geçişinde sayısal yöntemler
taşımımın
esasları. Hız ve ısıl sınır tabaka kavramları. İç ve dış akış için zorlamalı taşınım. Isı boruları ve
ısı
değiştiriciler. Işıl ışınımın temelleri. Siyah cisim ışınımı ve gri yüzeyler. Stefan-Boltzmann
yasası.
Işınımda elektriksel benzeşim. Işınımda şekil çarpanı. Çapraz dizgi yöntemi. Gri yüzeyler arası
ışınım ile ısı geçişi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını
belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme, [a1,e1,h1,İ1,j1]
Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi problemlerinin de ısı geçişini ve sıcaklık dağılımını
hesaplayabilme [a3,e3]
Düzlemsel olmayan geometriler için, bir boyutlu ısı iletiminde; üretimin, zamana bağlılığının
sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini tanımlayabilmek (a2J
Kanatlı yüzeyler ve çeşitli geometriler ve yan-sonsuz cisimler için ısı geçiş miktarını
hesaplayabilmek [a3,e3]
Isı geçişinde, taşınım denklem ve terimlerini açıklayabilmek [a1J]
Zorlamalı taşınım için ısı geçiş katsayılarını eş ilişkilerden bulabilme, [b2J]
Hareketli akışkanda, akışkan/ısı geçişi benzeşim yolu ile temel geometriler için tahmini hesaplar
yapabilmek [a3,e3]
Işınımla ısı geçişinde; dalga boyu, kaynak ve yön etkileri İle temel kavramları açıklayabilmek. [a1]
Siyah cisim veya gri cisimler İçin, ışınımla ısı geçiş oranlarım hesaplayabilmek [a3,e3J]
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020