Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 489 - Çevre Biyofiziği
 

MTO 489 - Çevre Biyofiziği

Dersin Amaçları

İklim ve çevre etkileşim halindedir. Bu nedenle meteorolojik faktörlerin çevre üzerinde yaptığı etkilerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu derste amaçlanan organizmalar ve onların fiziksel mikroçevreleri ile olan ilişkilerini tanımlamaktır. Böylece meteorolojik faktörler ile çevre arasındaki etkileşimin fiziksel esaslarını ortaya konulacaktır. Bu konularla ilgilenen öğrencilerin atmosferik faktörler ile organizmaların mikroçevreleri arasındaki etkileşimi daha iyi anlaması ve analiz etmesi mümkün olacaktır. Termodinamik yasaların mikroçevredeki değişimlerin açıklanmasında ve belirlenmesinde nasıl kullanılabileceği derste ele alınacaktır.

Dersin Tanımı

Giriş: Mikroçevre, Enerji değişimi, Kütle ve Momentum transferi; Sıcaklık: Atmosfer ve Toprak sıcaklıklarının tipik değişimi, Sıcaklık ve Biyolojik gelişme, Termal süre, Termal süre ve diğer çevresel değişkenlerle olan etkileşimi; Su Buharı ve diğer gazlar; Organizmalar ve onların çevresindeki su; Rüzgar: Bitki örtüsü üstünde ve içinde rüzgar; Isı ve Kütle Transferi; Bitki örtülerinin Isı ve Kütle Transferinde iletkenlikler (dirençler); Toprağın ısı iletimi ve bunu etkileyen faktörler; Toprakta suyun hareketi; Doğal çevrede radyasyon akıları; Hayvanlar ve onların mikroçevreleri; İnsanlar ve onların çevreleri; Bitkiler ve bitki toplulukları; Bitki Mikrometeorolojisi; Karasal ekosistemde Karbondioksit akıları ve bu akıların ölçülmesi

Koordinatörleri
Levent Şaylan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022