Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MUK 204E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mukavemet II
İngilizce Strength of Materials II
Dersin Kodu
MUK 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Demet Balkan
Demet Balkan
Dersin Amaçları 1. Birleşik yüklemeler altında kesitler üzerinde oluşan karmaşık gerilme dağılımlarının öğrenilmesi.
2. Statikçe belirsiz sistemlerin çözümü için gerekli yaklaşımları uygulayabilme kabiliyetinin kazanılması.
3. Gerilme analizinin uygulanmasında kullanılan kriterlerin öğrenilmesi.
4. Yapısal kararlılık ve daha ileri konuların kavranması.
Dersin Tanımı Mukavemet 2 dersi kapsamında anlatılan konular; mühendislik öğrencilerine Yanal Kayma Gerilmesi, Bileşik Kuvvetler, Gerilme ve Gerinme Dönüşümleri, Kiriş ve Şaftların Tasarımı, Göçme Teorileri, Burkulma ve Enerji Yöntemleri gibi konuları içeren pratik problemlerle başa çıkma ve doğru çözümleri üretebilme yetisini kazandırmaktadır.
Dersin Çıktıları Muk 2 dersinde başarılı olan öğrenciler aşağıda başlıkları verilen yapısal tasarım konuları için yeterli bilgi birikimi ve kabiliyete sahip olacaklardır
1.Yanal kayma gerilmesi ve kayma merkezi
2.Bileşke yüklemeler ve gerilme süperpozisyonu
3.Gerilme ve gerinme dönüşümleri
4.Gerilme analizleri ve akma-göçme teorileri
5.Kiriş ve şaft tasarımı
6.Kirişlerin elastik eğrilerinin belirlenmesi
7.Statikçe belirsiz yapılar için çözüm yöntemleri
8.Elastik kararlılık - burkulma
9.Enerji yöntemleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Hibbeler, R. C., Mechanics of Materials, SI Edition, Prentice Hall, Pearson Education South Asia Pte Ltd, 23/25 First Lok Yang Road, Singapore 629733, 2004.
2. Mehmet H. Omurtag, Mukavemet, Cilt: I – II, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
3. Bakioğlu, M., Cisimlerin Mukavemeti, Betaş, İstanbul, 2001.
4. Beer, F.P., Johnston, E.R., and Dewolf, J. T., Mechanics of Materials , 3rd ed., McGraw-Hill, 2002. (Türkçe Baskısı Mevcut, Basımevi: Betaş)
5. E. P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999.
6. Gere, J. M., and Timoshenko, S. P., Mechanics of Materials, Fifth edition, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 2001.
7. Lardner, T. J., and Archer, R. R., Mechanics of Solids: An Introduction, McGraw-Hill, New York, 1994.
8. Savcı, M. ve Arpacı, A., Çözümlü Mukavemet Problemleri, 2. Baskı, Birsen Yayınevi İstanbul, 1994.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022