Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UZB 317E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Isı Transferi
İngilizce Heat Transfer
Dersin Kodu
UZB 317E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bülent Tutkun
Dersin Amaçları 1.Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
2.Isı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin
geliştirilmesi
Dersin Tanımı Isı geçişinin tarihçesi. Isı geçişine giriş. Enerjinin korunumu. Isı iletim
denklemi. Sürekli rejimde ısı iletimi. Zamana bağlı ısı iletimi. Yalıtımda kritik
yarı çap. Isı geçişinde sayısal yöntemler. Taşınımın esasları. Hız ve ısıl sınırtabaka kavramları. ç ve dış akış için zorlamalı taşınım. Isı boruları ve ısı
değiştiriciler. Isıl ışınımın temelleri. Siyah cisim ışınımı ve gri yüzeyler.
Stefan-Boltzmann yasası. Işınımda elektriksel benzeşim. Işınımda şekil
çarpanı. Çapraz dizgi yöntemi. Gri yüzeyler arası ışınım ile ısı geçişi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme, [a1,e1,h1,i1,j1]
2. Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi problemlerininde ısı geçişini ve sıcaklık dağılımını hesaplayabilme [a3,e3,f1,i1,k1]
3. Düzlemsel olmayan geometriler için, bir boyutlu ısı iletiminde; üretimin, zamana bağlılığının sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini tanımlayabilmek [a1,f1,i1,k1]
4. Kanatlı yüzeyler ve çeşitli geometriler ve yarı-sonsuz cisimler için ısı geçiş miktarını hesaplayabilmek [a1,e3]
5. Isı geçişinde, taşınım denklem ve terimlerini açıklayabilmek [a1]
6.Zorlamalı taşınım için ısı geçiş katsayılarını eşilişkilerden bulabilme. [b2,f1,i1,k1]
7. Hareketli akışkanda, akışkan/ısı geçişi benzeşim yolu ile temel geometriler için tahmini hesaplar yapabilmek [a1,e3]
8. Işınımla ısı geçişinde; dalga boyu, kaynak ve yön etkileri ile temel kavramları açıklayabilmek. [a1]
9. Siyah cisim veya gri cisimler için, ışınımla ısı geçiş oranlarını hesaplayabilmek [a2,e3,f1,i1,k1]

Not: Parantez içindeki harfler; çıktının Uçak/Uzay Mühendisliği Programları çıktılarına atfını, rakamlar ise; çıktının katkı derecesini belirtmektedir..
Önkoşullar UCK212 ve MAT201
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Çengel Y. A. Heat and Mass Transfer: A practical approach, 3rd ed. McGraw Hill, 2006.
Incropera F. P., DeWitt D. P., Introduction to heat transfer, 4th ed. Wiley 2001.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022