Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 457 - Enerji Meteorolojisine Giriş
 

MTO 457 - Enerji Meteorolojisine Giriş

Dersin Amaçları

Dünyada ve Türkiye?de yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımlarıı, Rüzgar oluşumu ve etkileyen faktörler, Genel ve lokal rüzgar sistemleri, Rüzgar hız istatistiği, Rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesi, Rüzgar enerji potansiyeli modelleri, Rüzgar türbinleri, Güneş enerjisi temelleri, Güneş enerjisi modelleri , Kollektörler ve fotovoltik sistemler, Türkiyede Güneş Enerjisi Potansiyeli, Atmosfer şartlarının enerji verimliliğine etkisi, Hidroelektrik, dalga enerjileri, Hibrit sistemler. Enerji ve çevre ilişkisi, verimlilik analizleri, santral ekonomik geri dönüşüm sürelerinin hesaplanması ve analizleri.

Dersin Tanımı

Renewable energy sources in the world and their usage, Wind occurrence and effective parameters, General and local wind systems, Wind statistics, Determination wind energy potential , Wind energy potential estimation models, Wind turbines, Fundementals of solar energy, models of solar energy, Collectors and photovoltaic systems, Solar energy potential in Turkey, Atmospheric effects to energy efficiency, Hydropower and Wave energies, hybrid systems. Energy and environmental relation, efficiency analysis, calculation and analysis power systems investments return periods.

Koordinatörleri
Ahmet Duran Şahin
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024