Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UZB 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Isı Geçişi
İngilizce Heat Transfer
Dersin Kodu
UZB 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hacı İbrahim Keser
Dersin Amaçları 1.Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
2. Verilen şartlar altında ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
3.Isı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Isı geçişinin tarihçesi. Isı geçişine giriş. Enerjinin korunumu. Isı iletim denklemi. Sürekli rejimde ısı iletimi. Zamana bağlı ısı iletimi. Yalıtımda kritik yarı çap. Isı geçişinde sayısal yöntemler. Taşınımın esasları. Hız ve ısıl sınır tabaka kavramları. İç ve dış akış için zorlamalı taşınım. Isı boruları ve ısı değiştiriciler. Isıl ışınımın temelleri. Siyah cisim ışınımı ve gri yüzeyler. Stefan-Boltzmann yasası. Işınımda elektriksel benzeşim. Işınımda şekil çarpanı. Çapraz dizgi yöntemi. Gri yüzeyler arası ışınım ile ısı geçişi.
Dersin Çıktıları Dersin Öğretim Çıktıları Dersi geçen öğrenciden beklentiler:
1. Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme, [a1,e1,h1,i1,j1]
2. Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi problemlerininde ısı geçişini ve sıcaklık dağılımını hesaplayabilme [a3,e3,f1,i1,k1]
3. Düzlemsel olmayan geometriler için, bir boyutlu ısı iletiminde; üretimin, zamana bağlılığının sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini tanımlayabilmek [a1,f1,i1,k1]
4. Kanatlı yüzeyler ve çeşitli geometriler ve yarı-sonsuz cisimler için ısı geçiş miktarını hesaplayabilmek [a1,e3]
5. Isı geçişinde, taşınım denklem ve terimlerini açıklayabilmek [a1]
6.Zorlamalı taşınım için ısı geçiş katsayılarını eşilişkilerden bulabilme. [b2,f1,i1,k1]
7. Hareketli akışkanda, akışkan/ısı geçişi benzeşim yolu ile temel geometriler için tahmini hesaplar yapabilmek [a1,e3]
8. Işınımla ısı geçişinde; dalga boyu, kaynak ve yön etkileri ile temel kavramları açıklayabilmek. [a1]
9. Siyah cisim veya gri cisimler için, ışınımla ısı geçiş oranlarını hesaplayabilmek [a2,e3,f1,i1,k1]

Not: Parantez içindeki harfler; çıktının Uçak/Uzay Mühendisliği Programları çıktılarına atfını, rakamlar ise; çıktının katkı derecesini belirtmektedir..
Önkoşullar UCK212 ve MAT201
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Incropera F. P., DeWitt D. P., Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Çev. Derbentli, T. ve ark., 2006.
2. Çengel Y. A. Heat Transfer: A practical approach, 2nd ed. McGraw Hill, 2003.
Diğer Referanslar 3. Holman, J.P., Heat Transfer, Metric Edition, 7th ed., McGraw-Hill, 1990.
4. Çengel Y.A., Turner R.H., Cimbala J.M., Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 3rd ed. McGraw Hill, 2008.
5. Incropera F. P., DeWitt D. P., Introduction to heat transfer, 4th ed. Wiley 2001.
6. Incropera F. P., DeWitt D. P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 5th ed. Wiley 2002.
7. Kakaç, S., Örneklerle Isı Transferi, ODTÜ, yayın no: 27, 1990.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024