Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MUK 204 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Enine Kesme
Düz Elemanlarda Kesme, Kesme Formülü, Kirişlerde Kayma Gerilmeleri
2 Montaj Elemanlarda Kayma Akısı, İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Akısı, Kayma Merkezi
3 Birleşik Yüklemeler
İnce Cidarlı Basınç Tankları, Birleşik Yüklemelerin Sebep Olduğu Gerilme Durumları
4 Gerilme Dönüşümleri
Düzlem-Gerilme Dönüşümü, Düzlem Gerilme Dönüşümünün Genel Denklemleri, Asal Gerilme ve Maksimum Düzlem İçi Kayma Gerilmesi
5 Mohr Çemberi-Düzlem Gerilme, Prizmatik Bir Çubuk Boyunca Gerilme Değişimleri, Mutlak Maksimum Kayma Gerilmesi
6 Birim Şekil Değiştirme
Düzlem Birim Şekil Değiştirme, Düzlem Birim Şekil Değiştirme Dönüşümünün Genel Denklemleri
7 Birim Şekil Değiştirme Pulları, Malzeme-Özellik İlişkileri,
8 Göçme Teorileri
9 Kirişlerin ve Şaftların Tasarımı
Kiriş Tasarımının Temelleri, Prizmatik Kiriş Tasarımı, Eşdeğer Gerilmeli Kirişler, Şaft Tasarımı
Kirişlerin ve Şaftların Sehimi
Elastik Eğri, İntegrasyon Yöntemiyle Eğim ve Yer Değiştirme,
10 Süreksizlik Fonksiyonları
11 Süperpozisyon Yöntemi, Statikçe Belirsiz Kirişler ve Şaftlar: İntegrasyon ve Süperpozisyon Yöntemleri
12 Kolonların Burkulması
Kritik Yük, Basit Mesnetli İdeal Kolonlar, Çeşitli Mesnet Tiplerine Sahip Kolonlar
13 Enerji Yöntemleri
Dış İş ve Birim Uzama Enerjisi, Çeşitli Yükleme Durumlarında Elastik Birim Uzama Enerjisi, Enerjinin Korunumu
14 Virtüel İş İlkesi, Castigliano Teoremi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022