Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UZB 317E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Isı Geçişi
İngilizce Heat Transfer
Dersin Kodu
UZB 317E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemil Kurtcebe
Dersin Amaçları 1 .Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi
modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
2.Isı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Isı geçişinin tarihçesi. Isı geçişine giriş. Enerjinin korunumu. Isı iletim denklemi. Sürekli rejimde ısı. Isı geçişinin tarihçesi. Isı geçişine giriş. Enerjinin korunumu. Isı iletim denklemi. Sürekli rejimde ısı iletimi. Zamana bağlı ısı iletimi. Yalıtımda kritik yarı çap. Isı geçişinde sayısal yöntemler
taşımımın esasları. Hız ve ısıl sınır tabaka kavramları. İç ve dış akış için zorlamalı taşınım. Isı boruları ve ısı değiştiriciler. Işıl ışınımın temelleri. Siyah cisim ışınımı ve gri yüzeyler. Stefan-Boltzmannyasası.
Işınımda elektriksel benzeşim. Işınımda şekil çarpanı. Çapraz dizgi yöntemi. Gri yüzeyler arasıışınım ile ısı geçişi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını
belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme, [a1,e1,h1,İ1,j1]
Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi problemlerinin de ısı geçişini ve sıcaklık dağılımını
hesaplayabilme [a3,e3]
Düzlemsel olmayan geometriler için, bir boyutlu ısı iletiminde; üretimin, zamana bağlılığının
sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini tanımlayabilmek (a2J
Kanatlı yüzeyler ve çeşitli geometriler ve yan-sonsuz cisimler için ısı geçiş miktarını
hesaplayabilmek [a3,e3]
Isı geçişinde, taşınım denklem ve terimlerini açıklayabilmek [a1J]
Zorlamalı taşınım için ısı geçiş katsayılarını eş ilişkilerden bulabilme, [b2J]
Hareketli akışkanda, akışkan/ısı geçişi benzeşim yolu ile temel geometriler için tahmini hesaplar
yapabilmek [a3,e3]
Işınımla ısı geçişinde; dalga boyu, kaynak ve yön etkileri İle temel kavramları açıklayabilmek. [a1]
Siyah cisim veya gri cisimler İçin, ışınımla ısı geçiş oranlarım hesaplayabilmek [a3,e3J]
Önkoşullar UCK 212 MIN DD
veya UCK 212E MIN DD
veya UCK 205 MIN DD
veya UCK 205E MIN DD
veya MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications 6ed Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar McGraw Hill 2020.
Diğer Referanslar Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7ed Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera,David P. Dewitt, John Wiley and Sons 2011.
Kakaç, S., 1990, Örneklerle Isı Transferi, ODTÜ, yayın no: 27
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023