Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UZB 220E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mekanik Titreşimler
İngilizce Mechanical Vibrations
Dersin Kodu
UZB 220E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Özge Özdemir
Dersin Amaçları Dersin amaçları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
1. Titreşen sistemlerin temel yönlerinin tanıtılması,
2. Tek, İki ve Çok serbestlik dereceli sistemlerin incelenmesi
3. Titreşen sistemlerin incelenmesinde farklı yöntem kullanımlarının tartışılması
4. Mühendislik öğrencilerini, doğrudan titreşim problemlerinde kullanmak üzere MATLAB veya başka programlama dilleri ile tanıştırmak.
5. Mühendislik öğrencilerine, mekanik titreşim sistemlerine yönelik bilgiler ve tasarım becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Mekanik titreşimler, bir denge noktası etrafında bir mekanik sistemin salınım hareketini ya da tekrar eden hareketini ifade etmektedir. Titreşim; makinalar, yapılar, araçlar ve çeşitli mekanik bileşenler gibi çok çeşitli mühendislik sistemlerinde görülebilmektedir. Bu ders kapsamında; sistemlerin yapısal titreşim hareketlerine ait temel kavramların anlaşılması, titreşen sistemlerin matematiksel modellerinin oluşturulması, farklı serbestlik derecelerine (tek, iki ve çok serbestlik dereceleri) sahip sistemlerin hareket denklemlerinin çıkarımı/çözümü ve modal incelemesi yer almaktadır.
Dersin Çıktıları Dersi başarılı bir biçimde tamamlayan Uçak-Uzay Mühendisliği öğrencileri;
1. Gerçek hayatta karşılaştığı lineer davranışlı bir mekanik sistemi, ayrık bir titreşim modeli ile temsil edebilme,
2. Modellere ilişkin hareket denklemlerini yazıp, özdeğer problemi yardımıyla çözebilme,
3. Sistemlerin modal karakteristiklerini elde edebilme,
4. Sistemlerin sönüm ve zorlayıcı etkiler altındaki davranışlarını irdeleyebilme,
hakkında gerekli becerileri kazanırlar.
Önkoşullar FIZ 101 MIN DD, FIZ 101E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Mechanical Vibrations, Rao, S. S, Prentice Hall, 2011.
Diğer Referanslar Mekanik Titreşimler -1: Ayrık Lineer Sistemleri, Turhan, Ö., 2017
Theory of Vibration with Applications, Thompson W.T., 4th ed, 1997
Mechanical Vibrations: Theory and Application to Structural Dynamics, Michel Geradin and Daniel J. Rixen, 3rd ed., 2014
Fundamentals of Structural Analysis, West, H.H. and Geschwinder, L.F., 2002.
Fundamentals of Vibrations, Leonard, M. 2001
Mechanical and Structural Vibrations: Theory and Applications, Ginsberg, J. H., 2001
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024