Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 333 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atmosfer Dinamiği I
İngilizce Atmospheric Dynamics I
Dersin Kodu
MTO 333 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elçin Tan
Dersin Amaçları 1 - Meteoroloji Mühendislerine oluşan hava koşullarının oluşum şekillerini ve nasıl çalıştığını açıklama becerisi kazandırmak
2 - Bu beceriyi kullanarak hava öngörülerinin neden başarılı veya başarısız olduğunu anlayarak hava öngörüsünü geliştirmek için yeni yöntemler geliştirebilmelerini sağlamak.
Dersin Tanımı Fiziksel boyutlar ve birimler, Toplam diferansiyel, Kartezyen koordinatlarda hareket denklemleri, Temel kuvvetler, Hareketli eksen takımları ve görünen kuvvetler, Küresel koordinatlarda hareket denklemleri, Hareket denklemlerinin ölçek analizi, Jeostrofik yaklaşım, Statik atmosferin yapısı, Hidrostatic yaklaşım, Süreklilik eşitliği, Termodinamik enerji denklemi, Barometrik formüller, Statik kararlılık Parsel metodu, Potansiyel sıcaklığa göre kararlılık kriterleri
Dersin Çıktıları 1 - Çeşitli ölçeklerdeki hareketler için atmosferik hareketleri idare eden temel denklemlerdeki terimlerin fiziksel anlamlarını açıklamak, ve büyüklük mertebelerini hesaplamak,
2 - Momentumun korunumu, kütlenin korunumu ve enerjinin korunumu yasalarının atmosferik hareketler üzerindeki yönlendirici etkilerini açıklamak
3 - Dünyanın dönüşünden dolayı ortaya çıkan Coriolis kuvvet ve merkezkaç kuvvet gibi görünür kuvvetlerin atmosferik hareketler üzerindeki etkilerini belirlemek.
4 - Gözlenmiş hava ve iklimin belirlenmesinde atmosferin hareketlerini idare eden akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temel yasalarını anlamak ve uygulamalarda kullanabilmek için basitleştirmek,
5 - Sinoptik ölçekli hareket sistemleri için ölçek analizi sonucu elde edilen jeostrofik rüzgar ve hidrostatik eşitlik gibi yaklaşımlar vasıtasıyla sinoptik kartlar üzerinde gözlenen sistemlerdeki rüzgar ve sıcaklık alanlarını açıklayabilmek
6 - Bulut ve yağış oluşumunun temel sebebi olan düşey hareketlerin saptanmasında atmosferin statik kararlılığının büyük bir öneme sahip olması nedeniyle TEMP diyagramları üzerinden atmosferin kararlılığı veya kararsızlığı hakkında saptama yapmak,
7 - Hidrostatik eşitlikten elde edilen formüller yardımıyla belirli atmosferik koşullar için a) Basınç ve yoğunluğun düşey dağılışının hesabını yapmak,b) Radyozonde aletinin vericisinin yüksekliğini tayin etmek, c) Atmosferde izobarik seviyeler arasındaki atm
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023