Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 333E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atmosfer Dinamiği
İngilizce Atmospheric Dynamics I
Dersin Kodu
MTO 333E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yurdanur Ünal
Yurdanur Ünal
Dersin Amaçları 1. Oluşan hava olaylarının nasıl oluşutuğunu ve işleyişini atmosfer dinamiği açısından anlamalarını sağlamak.
2. Bu beceriyi kullanarak güncel hava koşullarının analiz edebilmek ve günlük hava tahminlerindeki başarıyı değerledirebilmek
Dersin Tanımı Fiziksel boyutlar ve birimler, Toplam diferansiyel, Kartezyen koordinatlarda hareket denklemleri, Temel kuvvetler, Hareketli eksen takımları ve görünen kuvvetler, Küresel koordinatlarda hareket denklemleri, Hareket denklemlerinin ölçek analizi, Jeostrofik yaklaşım, Statik atmosferin yapısı, Hidrostatic yaklaşım, Süreklilik eşitliği, Termodinamik enerji denklemi, Barometrik formüller, Statik kararlılık Parsel metodu, Potansiyel sıcaklığa göre kararlılık kriterleri, İzobarik koordinatlarda temel denklemler, Jeopotansiyel..
Dersin Çıktıları I - Çeşitli ölçeklerdeki hareketler için atmosferik hareketleri idare eden temel denklemlerdeki terimlerin fiziksel anlamlarını açıklamak, ve büyüklük mertebelerini hesaplamak,
II - Momentumun korunumu, kütlenin korunumu ve enerjinin korunumu yasalarının atmosferik hareketler üzerindeki yönlendirici etkilerini açıklamak,
III- Dünyanın dönüşünden dolayı ortaya çıkan Coriolis kuvvet ve merkezkaç kuvvet gibi görünür kuvvetlerin atmosferik hareketler üzerindeki etkilerini belirlemek.
IV- Gözlenmiş hava ve iklimin belirlenmesinde atmosferin hareketlerini idare eden akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temel yasalarını anlamak ve uygulamalarda kullanabilmek için basitleştirmek,
V- Sinoptik ölçekli hareket sistemleri için ölçek analizi sonucu elde edilen jeostrofik rüzgar ve hidrostatik eşitlik gibi yaklaşımlar vasıtasıyla sinoptik kartlar üzerinde gözlenen sistemlerdeki rüzgar ve sıcaklık alanlarını açıklayabilmek,
VI- Bulut ve yağış oluşumunun temel sebebi olan düşey hareketlerin saptanmasında atmosferin statik kararlılığının büyük bir öneme sahip olması nedeniyle TEMP diyagramları üzerinden atmosferin kararlılığı veya kararsızlığı hakkında saptama yapmak,
VII- Temel hidrostatik eşitlik yardımıyla elde edilen formüller yardımıyla belirli atmosferik koşullar için
a) Basınç ve yoğunluğun düşey dağılışının hesabını yapmak,
b) Radyozonde aletinin vericisinin yüksekliğini tayin etmek
c) Atmosferde belirli izobarik seviyeler arasındaki atmosfer tabakasının kalınlığını hesaplamak,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar bilgisayar laboratuvarı
Diğer
Ders Kitabı James R. Holton, An Introduction to Dynamic Meteorology, fourth edition, Academic Press, 535pp
Diğer Referanslar Haltiner, G.J., and F.L.Martin, Dynamical and Physical Meteorology, McGraw-Hill Book Company, 1957.
Bluestein, H.B., Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitude, Vol I, II, Oxford University Press, New York, 1993.
Panchev, S., Dynamic Meteorolgy, D.Reidel Publishing Com.,1985.
Borhan, Y., Dinamik Meteorolojiye Giriş, “ Holton, J.R., An Introduction to Dynamic Meteorology, Fourth Edition”, dan çeviri, OYTEV Orhan Yavuz Teknik Eğitim Vakfı, İstanbul, 2009
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020