Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 428E - İklim Dinamiği
 

MTO 428E - İklim Dinamiği

Dersin Amaçları

Dünyanın iklim sistemini anlamak, bilimsel kavramların uygulamasını yapmak ve güncel iklim problemlerini tartışmak.

Dersin Tanımı

lim sistemi: atmosfer, okyanuslar, krayosfer, biyosfer ve jeosfer. Radyasyon dengesi ve sera etkisi. Geçmişte iklim: iklimin değiştiğinin kanıtları, buzul sonrası koşullar. İklimin geri besleme mekanizmaları: buz-albedo geri beslemesi, su buharı geri beslemesi, bulut geri beslemesi, geri besleme etkilerinin birleşmesi. İklim değişikliklerinin olası sebepleri: dünya dışı etkenler-güneş aktivitesindeki değişimler, Milankovitch değişimleri- ve dünyevi etkenler -volkan patlamaları, troposferik aerosoller, yüzey değişimleri- . Enerji dengesi modelleri: diğer bir enerji dengesi modeli olarak kutu modelleri. Radyatif-konvektif modeller. İklimin radiatif zorlamaları: sera gazları, sera gazlarının direk ve dolaylı etkileri. Radiatif zorlamaların geçmişte ve günümüzdeki değişimleri, gelecekteki zorlamanın tahmini. İklim modellerinin geçerliliği.

Koordinatörleri
Yurdanur Ünal
Yurdanur Ünal
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024