Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / UZB 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Isı Geçişi
İngilizce Heat Transfer
Dersin Kodu
UZB 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ahmet Cihat Baytaş
Ahmet Cihat Baytaş
Dersin Amaçları 1.Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
2. Verilen şartlar altında ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme
3.Isı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Isı geçişinin kısa tarihi. Isı geçişinin temel mekanizmaları, tanımlar, enerjinin korunumu denklemi. Isı iletim denklemi ve başlangıç ve sınır koşulları. Bir ve iki boyutlu sürekli rejimde iletimle ısı geçişi: Analitik ve Sayısal yöntemler. Zamanla değişen ısı iletimi, Yalıtımda kritik yarı çap, Kanatlı yüzeylerde ısı denklemi. Taşınımın esasları ve hız ve ısıl sınır tabakalar. Zorlamalı taşınımda iç ve dış akış. Isı boruları ve ısı değiştiriciler. Doğal taşınım, yer çekimsiz ortamda taşınım. Siyah cisim ışınımı, Stefan-Boltzmann yasası, Işınımla ısı transferi, Şekil çarpanının hesaplaması
Dersin Çıktıları Dersi geçen öğrenciden beklentiler:
1. Isı geçişinin temel fiziksel yasalarını açıklayabilme, verilen durumlar için ısı geçişi modlarını belirleyebilme ve uygun yaklaşımları yapabilme, [a1,e1,h1,i1,j1]
2. Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi problemlerininde ısı geçişini ve sıcaklık dağılımını hesaplayabilme [a3,e3,f1,i1,k1]
3. Düzlemsel olmayan geometriler için, bir boyutlu ısı iletiminde; üretimin, zamana bağlılığının sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini tanımlayabilmek [a1,f1,i1,k1]
4. Kanatlı yüzeyler ve çeşitli geometriler ve yarı-sonsuz cisimler için ısı geçiş miktarını hesaplayabilmek [a1,e3]
5. Isı geçişinde, taşınım denklem ve terimlerini açıklayabilmek [a1]
6.Zorlamalı taşınım için ısı geçiş katsayılarını eşilişkilerden bulabilme. [b2,f1,i1,k1]
7. Hareketli akışkanda, akışkan/ısı geçişi benzeşim yolu ile temel geometriler için tahmini hesaplar yapabilmek [a1,e3]
8. Işınımla ısı geçişinde; dalga boyu, kaynak ve yön etkileri ile temel kavramları açıklayabilmek. [a1]
9. Siyah cisim veya gri cisimler için, ışınımla ısı geçiş oranlarını hesaplayabilmek [a2,e3,f1,i1,k1]

Not: Parantez içindeki harfler; çıktının Uçak/Uzay Mühendisliği Programları çıktılarına atfını, rakamlar ise; çıktının katkı derecesini belirtmektedir..
Önkoşullar UCK212 ve MAT201
Gereken Olanaklar a
Diğer a
Ders Kitabı Çengel Y. A. Heat and Mass Transfer: A practical approach, 3rd ed. McGraw Hill, 2006.

Incropera F. P., DeWitt D. P., Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Çev. Derbentli, T. ve ark., 2006.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024