Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MUK 203E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mukavemet I
İngilizce Strength of Materials I
Dersin Kodu
MUK 203E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seher Eken
Dersin Amaçları Giriş, modelleme kavramı ve temel prensipler. Gerilme. Gerinim. Malzemelerin mekanik özellikleri. Eksenel yük. Burulma. Eğilme.
Dersin Tanımı 1.Yapısal analizin teorik temelini detaylı ve tam olarak kapsamak.
2. Malzeme özellikleri ile yapısal mukavemet kavramları arasındaki ilişkiyi öğretmek.
3. Öğrencilere yapısal tasarım için gerekli temel bilgileri öğretmek ve temel becerileri sağlamak.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri yapısal tasarımda kullanma becerisi kazanırlar.
1. Yapı elemanlarının modellenmesi ( a3,c1,e2,g1,h1,i1,j1,k1)*
2. Dış ve iç kuvvet sistemleri ( a3,e2,g1,h1,i1,j1,k1)*
3. Eksenel kuvvet ve kesme kuvvetinin oluşturduğu gerilmeler ( a3,c2,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
4. Basit bağlantı elemanlarının tasarımı ( a3,c3,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
5. Şekil değiştirme. Malzemelerin mekanik özelikleri ( a3,c1,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
6. Eksenel kuvvet altındaki çubukların deformasyonu ( a3,c2,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
7. Burulma gerilmeleri ve deformasyonu ( a3,c2,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
8. Basit eğilme, eğik eğilme ( a3,c2,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
9. Statikçe belirsiz elemanlar ( a3,c2,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
10. Gerilme yığılması ( a3,c2,e3,g1,h1,i1,j1,k1)*
Önkoşullar STA 201 MIN DD OR STA 202 MIN DD OR STA 204 MIN DD
Gereken Olanaklar -
Diğer Students who partially or fully copy their homework will be given -100 points.
Ders Kitabı Hibbeler, R. C., Mechanics of Materials, SI Edition, Prentice Hall, Singapore, 2004.
Diğer Referanslar F.P. Beer, E.R. Jonhston; Mechanics of Materials
M. İnan; Cisimlerin Mukavemeti.
M.H. Omurtag; Cisimlerin Mukavemeti.
E.P.Popov, Çev. H. Demiray; Mukavemet, Katı Cisimlerin Mekaniğine Giriş
M. Bakioğlu; Cisimlerin Mukavemeti.
M. Bakioğlu, N. Kadıoğlu, H. Engin; Mukavemet Problemleri I
Mehmet Omurtag; Mukavemet (Çözümlü Problemler)
H. Boduroğlu, F.Delale; Çözümlü Mukavemet Problemleri
W.D.Pilkey, O.H.Pilkey; Mechanics of Solids
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024