Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / MTO 452E - Dünya atmosferinin genel sirkülasyonuna giriş
 

MTO 452E - Dünya atmosferinin genel sirkülasyonuna giriş

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı atmosferin termodinamik özelliklerini, dalga hareketleri kavramını, kararsızlık
denklemlerini ve kuru hava için temel denklemlerini kullanarak atmosferik hareketleri tanımlamaktır.
Bunun yanısıra tanımlanan atmosferik hareketlerin genel sirkülasyona olan katkıları, atmosferdeki genel
sirkülasyonun temel özellikleri, enlemlerle ve mevsimlerle değişimini, devamlılığını sağlayan temel
denklemleri incelemektir. Ayrıca atmosferdeki sirkülasyonların, girdaplarla tetiklendiği ve atmosferik
türbülasın 3 boyutlu olarak incelenmesinin global sirkülasyon modellerine ne gibi katkılar sağlayacağı
gösterilecektir.

Dersin Tanımı

Bu ders atmosferin genel sirkülasyonu ile ilgili bilinenlerin geçmişi hakkında bilgi verir ve Dünya
atmosferi ile ilgili çalışmaları inceler ve bunların dünya atmosferinin genel sirkülasyon yapısının
teorisi içindeki yerini tartışır. Atmosferin genel sirkülasyonundaki klasik zonal ortamala akışı
inceler ve genel sirkülasyonun devamını sağlayan hareketli girdapları, ortalama meridional
sirkülasyonla karşılaştırmalı olarak araştırır. Zamanla ve zonal olarak değişen genel sirkülasyonun
mevcut yapısını, bu genel sirkülasyonun boylama bağlı değişken atmosferik parametrelerle
ilişkisini ve ayrıca bu ilişkinin genel sirkülasyonun devamlılığı üzerindeki etkisini inceler. Iklimsel
ortalamalı durağan dalgaların, yıllık (ENSO) ve mevsimsel (MJO) düşük frekanslı değişimin
yapısı ve gelişimine katkısını, ayrıca Kuzey Yarımküre civarındaki sürekli akış anomalilerinin
genel sirkülasyonu nasıl etkilediğini araştırır.

Koordinatörleri
Deniz Demirhan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019