Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İngilizce 1 (Şehkar F. KINIK)
İngilizce English 1 (Şehkar F. KINIK)
Dersin Kodu
ING 112 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Şehkar Fayda Kınık
Mehmet Aydın
Dersin Amaçları Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda geliştirmelerini sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik metinleri daha etkin okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik kompozisyon yazmalarına yardımcı olmaktır.
Okuma becerileri: 1.Hızlı okuma teknikleri, 2. Ana noktaları bulma, 3. Yazının bakış açısı ve tonunu irdeleme, 4. Metin içinde bağlantılar kurma, 5. Genel ve ayrıntı bilgiyi ayırt etme, 6. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini okuyup analiz etme,7. Bir yazıda konu ile ilgili anahtar kelimeleri bulma,8. Akademik kelime hazinesini geliştirme 10.eleştirel düşünme, analiz ve sentez becerilerini geliştirmek
Yazma becerileri: 1. Not tutma, 2. Özet yazma, 3. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 4. Ayrıntılı yazı planı yapma, 5. Tez cümlesi ve paragraf giriş cümleleri yazma, 6.Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde kompozisyon yazmak, 7. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi sonucu elde edilen bulgularla desteklemek, 8. Yazarken akademik bir ton, konunun gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanmak şeklinde ayrıştırılabilecek bir çok yazı yazma faaliyeti gerçekleştirilir.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Gruplar içi fikir geliştirme çalışması yapma 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma becerilerini geliştirirler.
Dersin Tanımı İngilizce 112 dersinde öğrenciler, dış kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme, tartışma, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun tartışma kompozisyonu yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler
1. Okudukları akademik bir metinde ana noktaları bulabilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilirler
2. Okudukları akademik bir metinde, yazma çalışmalarında kullanabilecekleri fikirlerini destekleyecek bilgileri ayıklayabilirler
3. Akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdıkları bir metni kaynak göstererek destekleyebilirler
4. Akademik yazıyı (tez cümlesi, paragraf düzeni vb) organize ederler ve yazı planı yapabilirler
5. Tartışmalı konuları bir organizasyon dahilinde ele alabilir ve sınıf içinde gruplar arasında tartışabilirler
6. Tartışmalı bir konuda iki farklı bakış açısını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler
7. Ele aldıkları tartışmalı konuları akademik yazı düzeninde yazabilirler
8. Akademik bir yazıyı değerlendirebilirler
Önkoşullar İTÜ YDYO İngilizce Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavını 60-84 puan ile geçmek
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Academic Writing Framework (ITU Foundation Publishing)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024