Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İngilizce Araştırma Yazısı Yazma
İngilizce Research Paper Writing
Dersin Kodu
ING 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürcan Öztürk
Gürcan Öztürk
Gürcan Öztürk
Dersin Amaçları 1. İngilizce okuma, okuduğu bilgiyi anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerilerini geliştirme
2. İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme
3. Güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama
4. Öğrencilerin bölümlerine ait belirli bir konu hakkındaki bilgisini genişletme
5. Akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama
Dersin Tanımı ING 201, öğrencilerin kendi bölümlerine ait olan ilgi çekici bir konu hakkında güvenilir kaynaklara dayanarak, intihal yapmadan, APA standartlarına uygun en az 3000 kelimelik bir araştırma yazısı hazırlanması üzerine odaklanır. Bu ders araştırma sürecini öğrenci ile izleyerek kaynak kullanmayı, doğru kaynakları seçmeyi, tez konusu geliştirip savunmayı, yazı planı oluşturmayı, alıntı yapmayı, not almayı ve kullanılan kaynakların listesini kaynakça hazırlayarak göstermeyi öğretir. Araştırma sonucu edinilen bilgilerin doğru ve kuralına uygun şekilde yazıya aktarılması, bu bilgiler doğrultusunda etik kurallara uygun ve intihal yapmadan yorum ve orijinal fikirler üretilerek bir araştırma yazısının oluşturulması dersin temelini oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1.Seçtikleri konuya uygun kaynak araştırması için kapsamlı kütüphane ve internet çalışması yapabilir, konularına uygun güvenilir akademik kaynak seçebilir ve taraflı bir bakış açısı geliştirip tartışmaya açık tez cümlesi oluşturabilir.
2.Farklı kaynakları tanımlayabilir ve edinilen bilgileri düzenleyerek araştırma yazısının genel hatları ile planını hazırlayabilir.
3. APA yazı stiline uygun olarak kaynak ve alıntıları doğru şekilde gösterebilir.
4.Kaynaklardan gerekli bilgileri bulabilir, değerlendirebilir, yorumlayabilir ve düzenleyebilir.
5.Kaynak bilgilerini kendi kelimeleriyle ifade edebilir, özet çıkarabilir ve doğrudan alıntı yapabilir.
6. Araştırma bulgularına dayalı olarak sonuçlara ulaşabilir, çıkarım ve yorum yapabilir.
7. En az 3000 kelimelik, APA’ya uygun, tartışmaya açık araştırma metnini yazabilir.
8. Araştırmanın etik normlarına uyabilir.
Önkoşullar ING 101 & ING 102 ya da ING 102 & ING 103 derslerinin tamamlanmıs olması
Gereken Olanaklar
Diğer 1. ING201 dersinde öğrencinin araştırmacı kimliği ile güvenilir, akademik kaynaklara dayanarak bulduğu kayda değer bilgiyi belli bir düzen içinde APA kurallarına riayet ederek hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanan ödevin hem çıktı hem de soft copy olarak teslimi şarttır.
2. İTÜ Öğrenci Dekanlığınca da duyurulduğu üzere (bkz. http://www.odek.itu.edu.tr/?SayfaId=13 ),
öğrencilerin,
a. başka bir öğrencinin ödevinden aynen veya kısmen yararlanması;
b. kaynak göstermemesi veya bir kaynaktaki bilgiyi alıntılamadan aynen kullanması;
c. ödevini bir başkasına yaptırması,
SUÇTUR. Bu durumda ING201 dersinde öğrencinin ders ile ilişiği kesilir ve notu FF olarak verilir.
(Ayrıca bkz. İTÜ Akademik Onur Sözü http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/AkademikOnurSozuEsaslar.html
İTÜ Yönetmelikler http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lisansyonetmelik.html , http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/yazokulu.html
YÖK Disiplin Yönetmeliği http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18283 )
3. Öğrencilerin sene başında ilan edilen ders saati içinde Kütüphane Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi’ne katılması şarttır. Öğrenciler devamsızlık hakkını bu eğitim için kullanamazlar. Kullanmaları halinde ödevleri 60 yerine 50 puan üzerinden değerlendirilir.
4. Öğrencilerin 12 saat devamsızlık hakkı vardır ve dersin ilk 10 dakikasından sonra yoklama alınır. Ancak ING201 dersi, her hafta birbirini takip eden ödev anlatımı ve ödev teslimi şeklinde tasarlandığı için öğrencilerin devamsızlık YAPMAMASI ders başarısı ve not açısından önemlidir. Özellikle dönemin ilk 4 haftası derse katılmayan öğrencilerin, dersin temelini anlamadıkları; ödev teslimatı veya gereğini yapma konusunda sıkıntı yaşadıkları ve puan kayıpları çok olacağı için, dersi bırakmaları tavsiye olunur.
5. Öğrenciler introductory ve concluding paragraflarının grup arkadaşları ile ortak yazım dersinde bulunmak zorundadır. Katkıda bulunmayan öğrencinin notu 0 (SIFIR) verilir.
6. Öğrenciler ödevlerini
a. istenen zamanda Ninova/Turnitin’e yüklemek VE
b. ÖDEV ve KAYNAK ÇIKTILARINI istenen tarih ve saatte ders hocasına teslim etmekle
yükümlüdürler. Aksi takdirde, ödev notu 0 (SIFIR) olarak verilir.
7. Öğrenciler, ödevlerini geç teslim ettikleri takdirde geri bildirim alamayabilirler.
8. Her bir öğrenci dersin içeriği gereği, (detayları öğretim görevlisince anlatılacak) thesis statement (ortak / 3 p.), topic outline (10 p.), sources (5 p.), 2 body paragraphs (min. 1000 kelime / 24 p.), introductory & concluding paragraphs (ortak / 6 p.), references (5 p.), finalized paper (ortak/ 7 p.) ödevlerini yapmakla yükümlüdür. Puanlamada öğretim görevlisince, öğrencilere duyurarak ufak değişiklikler yapılabilir.
9. Devamsızlık veya başka bir nedenle zamanında teslim edilmemiş ödevinden sıfır almış olsa bile, öğrencinin final sınavına girebilmesi için bahsi geçen ödevleri yapıp teslim etmesi şarttır.
10. Öğrenciler, öğretim görevlisinin duyurularını düzenli olarak Ninova/Turnitin veya itümailleri üzerinden takip etmekle yükümlüdür.
11. Öğrencilerin ödev için kullandığı kaynaklar güvenilir, akademik ve içerik olarak zengin olmalıdır. Kullanılan kaynağın nereden bulunduğunu gösterir ekran görüntüsü, kapak ve atıfta bulunan sayfa çıktısı zımbalanarak, atıfta bulunulan paragrafın net bir şekilde altının çizilmesi ve yanına gerekli notların düşülmesi gerekmektedir.
12. Dönem boyu her hafta bir bölümü hazırlanan ödev 60 puan, ve final sınavı 40 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin final sınavına girebilmesi için, ödevini eksiksiz teslim etmesi şarttır.
13. ING201 dersi final sınavı DÖNEMİN SON HAFTASI, hafta içi ilan edilen bir günde 18.00’de yapılır. Sınav 1,5 saat ve çoktan seçmelidir. Sınavda sözlük, telefon, akıllı saat vs. kullanımı yasaktır. Sınava giremeyecek öğrencinin doktor raporu sunması gereklidir. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için öncelikle kendi fakülte dekanlığına başvurması; mazeretinin kabulü halinde dekanlıkça YDY İleri İngilizce Koordinatörlüğüne gönderilecek yazı ile işlemlerin başlaması gerekmektedir.
Ders Kitabı ESSENTIALS OF RESEARCH PAPER WRITING. İSTANBUL: ITU VAKFI YAYINLARI.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020