Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 201 - English III
 

ING 201 - English III

Dersin Amaçları

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda
geliştirmelerini sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik
metinleri daha etkin okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik
kompozisyon yazmalarına yardımcı olmaktır.
Okuma becerileri: 1.Hızlı okuma teknikleri, 2. Ana noktaları bulma, 3. Yazının bakış
açısı ve tonunu irdeleme, 4. Metin içinde bağlantılar kurma, 5. Genel ve ayrıntı bilgiyi
ayırdetme, 6. Bir olgunun sebep ve sonuçlarını irdeleme, 7. Tartışmalı bir konunun artı
ve eksi yönlerini okuyup analiz etme, 8. Bir yazıda konu ile ilgili anahtar kelimeleri
bulma, 9. Akademik kelime hazinesini geliştirme 10.eleştirel düşünme, analiz, ve sentez
becerilerini geliştirmek
Yazma becerileri: 1. Not tutma, 2. Özet yazma, 3. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 4.
Ayrıntılı yazı planı yapma, 5. Tez cümlesi ve paragraf giriş cümleleri yazma, 6. Bir
olgunun sebep ve sonuçları hakkında belli bir formatı izleyerek kompozisyon yazma, 7.
Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde kompozisyon
yazmak, 8. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi sonucu elde edilen
bulgularla desteklemek, 9. Yazarken akademik bir ton, konunun gerektirdiği kelime
seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanmak şeklinde ayrıştırılabilecek bir çok
yazı yazma faaliyeti gerçekleştirilir.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Gruplar içi fikir geliştirme
çalışması yapma 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma becerilerini
geliştirirler.

Dersin Tanımı

İngilizce 102 dersinde öğrenciler, etkin metin okuma tekniklerini uygulama, ikincil
kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme,
planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini
geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine
paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım
kurallarına uygun sebep-sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca okudukları
metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar.

Koordinatörleri
Duygu Özkan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020