Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 206 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe English IV
İngilizce English IV
Dersin Kodu
ING 206 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hacer Şivil
Dersin Amaçları Öğrenciler:
• Gündelik cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilirler (örn. Çok temel kişisel ve aile
bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam).
• rutin işlerde basit bir şekilde bilgi paylaşımı yapabilir ve iletişim kurabilirler.
• basit ifadeler kullanarak ihtiyaçlarını karşılayabilir, kendilerinden ve çevrelerinden
bahsedebilirler
Dersin Tanımı Dersin amacı, öğrencilerin basit, anlaşılır İngilizce bilgilerle başa çıkabilmeleri ve Orta seviyede
kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır
Dersin Çıktıları 1. 1.Olası ve kesin olan şeylerden şimdiki
zaman ve gelecek zaman kullanarak
bahsetmek
2. Tercih bildirmek
3. Bir durum ve sonuçları hakkında
konuşmak
4. Kişi ve durumları karşılaştırmak
5. Hayat tarzı farklılıkları ve niyetten
bahsetmek
6. un ve dis öneklerini kullanarak zıt isim
oluşturmak
7. Not almak
8. Davet etmek ve bir daveti kabul veya
reddetmek
9. Öneride bulunmak
10. Spor hakkında konuşmak (ekipman,
kurallar, vb.)
11. İstek, şaşkınlık, hayranlık, hayal
kırıklığı, kızgınlık ve rahatsızlık
belirtmek
12. Sonuç bildirmek
13. Zorunluluk ve yasaklardan bahsetmek
14. Filmler hakkında yorum yapmak
15. Film değerlendirmesi yazmak
16. Çalışmaları ve/veya işi hakkında
konuşmak
17. Aynı fikirde veya farklı fikirde olduğunu
belirtmek
18. Geçmişi günümüzle bağlamak
19. İş ilanlarını anlamak
20. Vasıflarından bahsetmek
21. Üst yazı yazmak
22. Para işlemleri yapmak
23. Derece ve kapsam belirtmek
24. Farklı konularda talimat almak ve
vermek
25. Ölçü birimlerini kullanmak
26. Açıklık ve tekrar istemek
27. Dilekte bulunmak ve pişmanlık
bildirmek
28. Belirsizlik bildirmek ve teyit istemek
29. Şaşkınlık, kızgınlık ve rahatsızlık gibi
duyguları ifade etmek
30. Farklı durumlar için tıbbi dil kullnmak
31. Duygu belirten deyim kullanmak
32. Gerçek bir olayı anlatmak
33. Öneri istemek ve öneride bulunmak
34. Bir problem tariff etmek
Önkoşullar Dersin önkoşulu yoktur.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Pioneer Pre- Intermediate
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023