Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 103I / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kısa Hikayeler
İngilizce Short Stories
Dersin Kodu
ING 103I Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seniye Rüyam Oltay Artan
Seniye Rüyam Oltay Artan
Dersin Amaçları I.öğrencilerin edebiyata olan ilgisini geliştirip eserlerin yazıldıkları dönemdeki bilimsel düşünce, felsefi bakış ve ekonomik akımlarla olan doğrudan bağlantılarını kavramaları
II. Not tutma becerilerini geliştirmeleri
III.Edebi eleştiri yapabilmeleri
Dersin Tanımı Bu ders Dünya Edebiyatından seçilmiş 12 kısa öykünün yazılı ve sözel incelemeleri üzerine odaklanır. Edebi yapı ve her öykünün yazıldığı dönem ile ilgili yapılan incelemeler, her öykünün yazıldığı dönemdeki bilimsel düşünce, felsefi ve ekonomik akımlarla olan doğrudan ve tartışılmaz bağlantısını ispatlamaya yöneliktir.
Dersin Çıktıları I. öğrenciler edebiyat eserlerini anlama,
II değişmekte olan dünyaya karşı bakış açılarını farklı öyküleri inceleyerek geliştirme,
III. eserlerin yazıldıkları dönemdeki felsefi bakış, bilimsel düşünce ve ekonomik akımlarla olan bağlantılarını kavrama,
IV. not tutma, ve
V. edebi eleştiri yapma becerilerini geliştirir.
Önkoşullar Ing. 102
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇİLMİŞ 12 ÖYKÜ
Diğer Referanslar References

Abasıyanık, S. F. (1983). A Dot on the Map. U.S.A. : Indiana University Press.

Barthelme, D. (1978) . Forty Stories. New York: E. P. Dutton.

Barthelme, D. (1992) . " The School " . In J. C. Oates ( Ed.) , The Oxford

Book of American Short Stories (pp. 556-559) . U.S.A. : Oxford University

Press.

Barthelme, D. (1982). Sixty Stories. New York: E. P. Dutton.

Chekhov, A. “The Lottery Ticket”. http://etext.library.adelaide.edu.au

De Maupassant, G. (1998) . " The Jewelry " . In J. Beaty, & J. P. Hunter (Eds.),

The Norton Introduction to Literature ( pp. 14-20 ). U.S.A. : W.W. Norton &

Company, Inc.

Hemingway, E. (1998) . " A Clean , Well-Lighted Place ". In J. Beaty, & J. P.

Hunter ( Eds.) . The Norton Introduction to Literature (pp. 384-387). U.S.A. :

W.W. Norton & Company, Inc.

Kafka, F. "A Hunger Artist " . www.mala.bc.ca/-jonstoi/kafka/hungerartist.htm

Litt, T. (1996). Adventures in Capitalism. London: Secker and Warburg.

Poe, E.A. (1992) . "The Tell-Tale Heart ". In J. C. Oates (Ed.), The Oxford

Book of American Short Stories (pp. 92-96). U.S.A. : Oxford University Press.

Vonnegut, K. (1998). Welcome to the Monkey House. New York: Dell

Publishing.

References

Abasıyanık, S. F. (1983). A Dot on the Map. U.S.A. : Indiana University Press.

Barthelme, D. (1978) . Forty Stories. New York: E. P. Dutton.

Barthelme, D. (1992) . " The School " . In J. C. Oates ( Ed.) , The Oxford

Book of American Short Stories (pp. 556-559) . U.S.A. : Oxford University

Press.

Barthelme, D. (1982). Sixty Stories. New York: E. P. Dutton.

Chekhov, A. “The Lottery Ticket”. http://etext.library.adelaide.edu.au

De Maupassant, G. (1998) . " The Jewelry " . In J. Beaty, & J. P. Hunter (Eds.),

The Norton Introduction to Literature ( pp. 14-20 ). U.S.A. : W.W. Norton &

Company, Inc.

Hemingway, E. (1998) . " A Clean , Well-Lighted Place ". In J. Beaty, & J. P.

Hunter ( Eds.) . The Norton Introduction to Literature (pp. 384-387). U.S.A. :

W.W. Norton & Company, Inc.

Kafka, F. "A Hunger Artist " . www.mala.bc.ca/-jonstoi/kafka/hungerartist.htm

Litt, T. (1996). Adventures in Capitalism. London: Secker and Warburg.

Poe, E.A. (1992) . "The Tell-Tale Heart ". In J. C. Oates (Ed.), The Oxford

Book of American Short Stories (pp. 92-96). U.S.A. : Oxford University Press.

Vonnegut, K. (1998). Welcome to the Monkey House. New York: Dell

Publishing.

References

Abasıyanık, S. F. (1983). A Dot on the Map. U.S.A. : Indiana University Press.

Barthelme, D. (1978) . Forty Stories. New York: E. P. Dutton.

Barthelme, D. (1992) . " The School " . In J. C. Oates ( Ed.) , The Oxford

Book of American Short Stories (pp. 556-559) . U.S.A. : Oxford University

Press.

Barthelme, D. (1982). Sixty Stories. New York: E. P. Dutton.

Chekhov, A. “The Lottery Ticket”. http://etext.library.adelaide.edu.au

De Maupassant, G. (1998) . " The Jewelry " . In J. Beaty, & J. P. Hunter (Eds.),

The Norton Introduction to Literature ( pp. 14-20 ). U.S.A. : W.W. Norton &

Company, Inc.

Hemingway, E. (1998) . " A Clean , Well-Lighted Place ". In J. Beaty, & J. P.

Hunter ( Eds.) . The Norton Introduction to Literature (pp. 384-387). U.S.A. :

W.W. Norton & Company, Inc.

Kafka, F. "A Hunger Artist " . www.mala.bc.ca/-jonstoi/kafka/hungerartist.htm

Litt, T. (1996). Adventures in Capitalism. London: Secker and Warburg.

Poe, E.A. (1992) . "The Tell-Tale Heart ". In J. C. Oates (Ed.), The Oxford

Book of American Short Stories (pp. 92-96). U.S.A. : Oxford University Press.

Vonnegut, K. (1998). Welcome to the Monkey House. New York: Dell

Publishing.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024