Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 102 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İNGİLİZCE II YEŞİM TEKİN
İngilizce ENGLISH II YEŞİM TEKİN
Dersin Kodu
ING 102 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 3 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yeşim Tekin
Yeşim Tekin
Dersin Amaçları Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda geliştirmelerini sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik metinleri daha etkin okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik kompozisyon yazmalarına yardımcı olmaktır
Okuma becerileri: 1.Hızlı okuma teknikleri, 2. Ana noktaları bulma, 3. Yazının bakış açısı ve tonunu irdeleme, 4. Metin içinde bağlantılar kurma, 5. Genel ve ayrıntı bilgiyi ayırdetme, 6. Bir olgunun sebep ve sonuçlarını irdeleme, 7. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini okuyup analiz etme, 8. Bir yazıda konu ile ilgili anahtar kelimeleri bulma, 9. Akademik kelime hazinesini geliştirme
şeklinde tanımlanabilecek okuma, çalışma becerileri ve eleştirel düşünme ve analiz, sentez becerileriyle birlikte ele alınmaktadır.
Yazma becerileri: 1. Not tutma, 2. Özet yazma, 3. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 4. Ayrıntılı yazı planı yapma, 5. Tez cümlesi ve paragraf giriş cümleleri yazma, 6. Bir olgunun sebep ve sonuçları hakkında belli bir formatı izleyerek kompozisyon yazma, 7. Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde kompozisyon yazmak, 8. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi sonucu elde edilen bulgularla desteklemek, 9. Yazarken akademik bir ton, konunun gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanmak şeklinde ayrıştırılabilecek bir çok yazı yazma faaliyeti gerçekleştirilir.
Dersin Tanımı Ingilizce 102 dersinde öğrenciler, etkin okuma, bilgiyi ayrıştırma ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirerek, metin incelemesi, planlama, yazma ve yazıyı değerlendirme süreçlerinden geçerler. Akademik metin okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, gerek ödev gerekse sınavlarda akademik metin (paragraf veya kompozisyon) yazarlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler
1. Okudukları bir metinde ana noktaları bulabilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilirler
2. Okudukları bir metinde, yazma çalışmalarında kullanabilecekleri bilgileri ayıklayabilirler
3. Akademik yazı kurallarına uygun bir şekilde yazdıkları bir metni kaynak göstererek destekleyebilirler
4. Sebep-sonuç ilişkisini araştırarak, bir konuyu tasnif eder ve bir organizasyon dahilinde ele alabilirler
5. Sebep-sonuç ilişkisini gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler
6. Tartışmalı konuları bir organizasyon dahilinde ele alabilir ve tartışabilirler
7. Tartışmalı bir konuda iki farklı bakış açısını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler
8. Ele aldıkları tartışmalı konuları akademik yazı düzeninde yazabilirler
9. Akademik bir yazıyı değerlendirebilirler
Önkoşullar ING 101 minimum DD
Gereken Olanaklar AA
Diğer DERSIN OKUTMANI DÖNEM BOYUNCA ÖĞRENCİLERİN DEVAM VE
KATILIMINI GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK %5 LİK BİR SÖZLÜ NOTU
VERİR.
Ders Kitabı ACADEMIC ESSAY WRITING (COMPILED MATERIAL)
Diğer Referanslar Byrd P. and Benson B., 1999, Improving the Grammar of Written English, Heinle & Heinle.
Güleç Z., Dikmen F. E., Özkan Y., 1997, Development of Reading and Writing Skills, METU, Ankara.
Milada, B., 1996, Weaving it together, Heinle & Heinle.
Oshima, A.and Hogue, A., 1991, Writing Academic English (3rd ed), Longman.
Smalley, R.L. and Ruetten, M.K., 1995, Refining Composition Skills. Rethoric on Grammar (4th ed), Heinle & Heinle.
Velioğlu, A. and Kandiller, B., 1998, Writing Tasks, METU.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024