Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112 - English II - Nurçin Ramadanoğlu
 

ING 112 - English II - Nurçin Ramadanoğlu

Dersin Amaçları

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda geliştirmelerini
sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik metinleri daha etkin
okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik kompozisyon yazmalarına
yardımcı olmaktır.
Okuma becerileri: 1.Hızlı okuma teknikleri, 2. Ana noktaları bulma, 3. Yazının bakış açısı ve
tonunu irdeleme, 4. Metin içinde bağlantılar kurma, 5. Genel ve ayrıntı bilgiyi ayırt etme, 6.
Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini okuyup analiz etme,7. Bir yazıda konu ile ilgili
anahtar kelimeleri bulma, 8. Akademik kelime hazinesini geliştirme 10.eleştirel düşünme, analiz
ve sentez becerilerini geliştirmek
Yazma becerileri: 1. Not tutma, 2. Özet yazma, 3. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 4. Ayrıntılı
yazı planı yapma, 5. Tez cümlesi ve paragraf giriş cümleleri yazma, 6.Tartışmalı bir konunun iki
yönünü de ele alan bir format dahilinde kompozisyon yazmak, 7. Kompozisyondaki fikirleri
akademik metin analizi sonucu elde edilen bulgularla desteklemek, 8. Yazarken akademik bir
ton, konunun gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanmak şeklinde
ayrıştırılabilecek bir çok yazı yazma faaliyeti gerçekleştirilir.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Gruplar içi fikir geliştirme çalışması
yapma 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma becerilerini geliştirirler.

Dersin Tanımı

İngilizce 112 dersinde öğrenciler, dış kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma,
derinlemesine metin inceleme, tartışma, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve
yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma
çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik
yazım kurallarına uygun tartışma kompozisyonu yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf
içerisinde sözel olarak tartışırlar.

Koordinatörleri
Nurçin Ramadanoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024