Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe English III
İngilizce Research Writing Skills
Dersin Kodu
ING 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tımothy George Eastlake Davıs
Dersin Amaçları 1. İngilizce okuma, okuduğu bilgiyi anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerilerini geliştirme
2. İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme
3. Güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama
4. Öğrencilerin bölümlerine ait belirli bir konu hakkındaki bilgisini genişletme
5. Akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama
Dersin Tanımı ING 201, öğrencilerin kendi bölümlerine ait olan ilgi çekici bir konu hakkında güvenilir kaynaklara dayanarak,
intihal yapmadan, APA standartlarına uygun en az 3000 kelimelik bir araştırma yazısı hazırlanması üzerine
odaklanır. Bu ders araştırma sürecini öğrenci ile izleyerek kaynak kullanmayı, doğru kaynakları seçmeyi, tez
konusu geliştirip savunmayı, yazı planı oluşturmayı, alıntı yapmayı, not almayı ve kullanılan kaynakların
listesini kaynakça hazırlayarak göstermeyi öğretir. Araştırma sonucu edinilen bilgilerin doğru ve kuralına uygun
şekilde yazıya aktarılması, bu bilgiler doğrultusunda etik kurallara uygun ve intihal yapmadan yorum ve orijinal
fikirler üretilerek bir araştırma yazısının oluşturulması dersin temelini oluşturmaktadır
Dersin Çıktıları
Önkoşullar ING 201 DERS KURALLARI

1. ING 201 dersinde öğrencinin araştırmacı kimliği ile güvenilir, akademik kaynaklara dayanarak
bulduğu kayda değer bilgiyi belli bir düzen içinde APA kurallarına riayet ederek hazırlaması
gerekmektedir. Hazırlanan ödevin hem çıktı hem de soft copy olarak teslimi şarttır.
2. İTÜ Öğrenci Dekanlığınca da duyurulduğu üzere (bkz. http://www.odek.itu.edu.tr/?SayfaId=13),
öğrencilerin,
a. başka bir öğrencinin ödevinden aynen veya kısmen yararlanması;
b. kaynak göstermemesi veya bir kaynaktaki bilgiyi alıntılamadan aynen kullanması;
c. ödevini bir başkasına yaptırması,
SUÇTUR. Bu durumda ING 201 dersinde öğrencinin ders ile ilişiği kesilir ve notu VF olarak
verilir.
(Ayrıca bkz. İTÜ Akademik Onur Sözü
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/AkademikOnurSozuEsaslar.html
İTÜ Yönetmelikler http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lisansyonetmelik.html ,
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/yazokulu.html
YÖK Disiplin Yönetmeliği http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18283 )
3. Öğrencilerin sene başında ilan edilen programa uygun olarak, belirlenen ders saatinde
Kütüphane Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi’ne katılması şarttır. Öğrenciler devamsızlık hakkını bu
eğitim için kullanamazlar.
4. Öğrencilerin 12 saat devamsızlık hakkı vardır ve dersin ilk 10 dakikasından sonra yoklama
alınır. Ancak ING 201 dersi, her hafta birbirini takip eden ödev anlatımı ve ödev teslimi şeklinde
tasarlandığı için öğrencilerin devamsızlık YAPMAMASI ders başarısı ve not açısından
önemlidir. Özellikle dönemin ilk 4 haftası derse katılmayan öğrencilerin, dersin temelini
anlamadıkları; ödev teslimi veya gereğini yapma konusunda sıkıntı yaşadıkları ve puan kayıpları
çok olacağı için, bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.
5. Ders kitabının orijinalinin tüm öğrenciler tarafından alınması gereklidir. Kitabın fotokopisinin ve
kanuni olmayan diğer kopyalarının öğrenciler tarafından kullanılması disiplin suçudur.
6. Dönem sonunda, tüm ödevler intihal taramasına tabi tutulur. İntihal tespit edilen bölümün yazarı
olan öğrenci 0 (SIFIR) alır. Ortak yazılan bölümlerde intihal tespit edilmesi halinde, bu
durumdan tüm grup üyeleri sorumlu tutulacaktır.

2018-2019 AKADEMİK YILI
7. Introductory ve concluding paragraflarını grup arkadaşları ile ortak yazmak zorundadır. Katkıda
bulunmayan öğrencinin notu 0 (SIFIR) verilir.
8. Öğrenciler ödevlerini;
a. ÖDEV ve KAYNAK ÇIKTILARINI istenen tarih ve saatte ders hocasına teslim
etmekle VE
b. istenen zamanda Ninova/Turnitin’e yüklemekle
yükümlüdürler. Aksi takdirde, ödev notu 0 (SIFIR) olarak verilir ve öğrenciler bu ödevler için
geri bildirim alamayabilirler.
9. Devamsızlık veya başka bir nedenle zamanında teslim edilmemiş ödevinden sıfır (0) almış olsa
bile, öğrencinin final sınavına girebilmesi için bahsi geçen ödevleri yapıp teslim etmesi şarttır.
10. Öğrenciler, öğretim görevlisinin duyurularını düzenli olarak Ninova/Turnitin veya itümailleri
üzerinden takip etmekle yükümlüdür.
11. Öğrencilerin ödev için kullandığı kaynaklar güvenilir, akademik ve içerik olarak zengin
olmalıdır. Kullanılan kaynağın nereden bulunduğunu gösterir ekran görüntüsü, kapak ve atıfta
bulunan sayfa çıktısı zımbalanarak, atıfta bulunulan paragrafın net bir şekilde altının çizilmesi ve
yanına gerekli notların düşülmesi gerekmektedir.
12. Dönem boyu her hafta bir bölümü hazırlanan ödev 60 puan, ve final sınavı 40 puan üzerinden
değerlendirilir. Öğrencinin final sınavına girebilmesi için, ödevini eksiksiz teslim etmesi şarttır.
13. ING 201 dersi final sınavı DÖNEMİN SON HAFTASI, hafta içi ilan edilen bir günde 18.00’de
yapılır. Sınav 1,5 saat ve çoktan seçmelidir. Sınavda sözlük, telefon, akıllı saat vs. her türlü
kaynak kullanımı yasaktır. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için öncelikle kendi fakülte
dekanlığına başvurması; mazeretinin kabulü halinde dekanlıkça YDY İleri İngilizce
Koordinatörlüğü’ne gönderilecek yazı ile işlemlerin başlaması gerekmektedir.
14. ING 201 dersi için not baremi aşağıdaki gibidir:
90-100 AA
83-89 BA
76-82 BB
69-75 CB
62-68 CC
56-61 DC
50-55 DD
0-49 FF
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023