Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / UPP C Level / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe C Seviyesi Yazma - Konuşma (Hacer Şivil)
İngilizce Hacer Şivil
Dersin Kodu
UPP C Level Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
6 6 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hacer Şivil
Dersin Amaçları Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine; çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine; seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliştirmelerine; hedeflenen yazı türlerinde doğru ve etkili cümleler, tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine; seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığı kazanmalarına; akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda otonomi geliştirmelerine hizmet eder.
Dersin Tanımı Programa bu seviyede başlayan öğrenciler çok temel diyalogları anlayabilir ve karşılık verebilirler. Gündelik İngilizcedeki pek çok basit kalıbı anlar durumdadırlar. Yapı ve sözcük hatası yapsalar dahi anlaşılabilir soru ve cevap üretme becerileri vardır. Sadeleştirilmiş okuma parçalarını takip edebilir ve pek çok yapısal farklılığı ayırt edebilirler. Her zaman doğru cümleler kuramasalar da belli bir konuda, gerekli biçimlerin kısmen farkında olarak basit ancak bağıntılı cümleler yazabilirler.
Dersin Çıktıları Programı bitiren öğrenciler şu becerilere sahip olacaktır:
• Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sebep odaklı kompozisyon* yazabilme,
• Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sonuç odaklı kompozisyon yazabilme,
• Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak kıyaslama/karşılaştırma kompozisyonu yazabilme,
• Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme,
• Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon yazabilme,
• Kıyaslama/karşılaştırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
• Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
• Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniş bir kelime havuzundan yararlanabilme,
• Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kuralları kullanabilme,
• Kompozisyonda çeşitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme.

*Burada “kompozisyon” ile kastedilen, 250-300 sözcük ve en az dört paragraftan oluşan orta-üstü seviyede yazı bütünüdür.
Önkoşullar *Öğrenci Performans Notu: Öğrenci performans notu 3 aşamadan oluşur: Yazma, Konuşma, Dinleme & Not Alma. Buna göre,
Yazma: Yazma derslerinde öğrenciler yazdıklarını ve gelişimlerini takip edebilmek için bir portfolyo dosyası tutacaktır. Öğrenciler portfoliyo dosyası tutarak, yazma sürecinde kendi gelişimlerini takip edebileceklerdir. Öğrencilerin, hatalarını kaydedip okutmanlar tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda düzeltmeler yapabilmeleri için hata kayıt çizelgesi ve hata düzeltme sembollerini bu dosyada muhafaza etmeleri önerilir.
Her iki dönemde 1’er yazma sınavı olacaktır. Bu sınavlar Sınav Hazırlama Ofisi tarafından hazırlanacak ve o dersin okutmanınca değerlendirilecektir. Sınavların haricinde öğrencilere her dönem maksimum 8 adet portfolyo ödevi verilecektir ve her bir ödev dersin okutmanı tarafından notlandırılacaktır. Teslim edilmeyen her ödev ‘0’ değerindedir. Bu ödevlerden alınan notlarının ortalaması dönemlik portfolyo notunu oluşturacaktır. Yazma sınav ve portfolyo notlarının ortalaması Yazma Notu’nu oluşturur ve Performans Notu’nun %10’luk kısmına denktir.
Konuşma: Her iki dönemin sonunda her seviyedeki öğrencilerin konuşma becerisi değerlendirilecektir. Konuşma Sınavı’nda her bir öğrencinin performansı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Sınavda öğrencilerden sorulan sorulara kısa/uzun sözlü cevap vermesi, bir konu hakkında görüş bildirmesi, bazı resimleri yorumlaması/tasvir etmesi, bir konu hakkında sunum yapması vs. beklenir. Konuşma sınavlarının ortalaması konuşma notunu oluşturur. Konuşma Notu Performans Notu’nun %5’lik kısmına denktir.

Dinleme *: Her iki dönemde her seviyedeki öğrencilerin dinleme becerileri 1’er sınavla değerlendirilecektir. Dinleme sınavlarının ortalaması dinleme notunu oluşturur. Dinleme Notu Performans Notu’nun %5’lik kısmına denktir.

*A seviyesi öğrencilerinin dinleme notunu, dinleme sınavı ile LEI interaktif programındaki ödev değerlendirmelerinin ortalaması oluşturur. Dinleme Notu Performans Notu’nun %5’lik kısmına denktir.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sharpening Academic Skills 3
Passport to Academic Presentations
Diğer Referanslar Writing Office & Curriculum Development Office Supplementary Materials
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020