Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 102 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İngilizce II
İngilizce English II
Dersin Kodu
ING 102 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nilüfer Ülker
Dersin Amaçları Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda geliştirmelerini sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik metinleri daha etkin okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik kompozisyon yazmalarına yardımcı olmaktır.

Okuma becerileri: 1.Hızlı okuma teknikleri, 2. Ana noktaları bulma, 3. Yazının bakış açısı ve tonunu irdeleme, 4. Metin içinde bağlantılar kurma, 5. Genel ve ayrıntı bilgiyi ayırdetme, 6. Bir olgunun sebep ve sonuçlarını irdeleme, 7. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini okuyup analiz etme, 8. Bir yazıda konu ile ilgili anahtar kelimeleri bulma, 9. Akademik kelime hazinesini geliştirme 10.Eleştirel düşünme, analiz, ve sentez becerilerini geliştirmek
Yazma becerileri: 1. Not tutma, 2. Özet yazma, 3. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 4. Ayrıntılı yazı planı yapma, 5. Tez cümlesi ve paragraf giriş cümleleri yazma, 6. Bir olgunun sebep ve sonuçları hakkında belli bir formatı izleyerek kompozisyon yazma, 7. Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde kompozisyon yazmak, 8. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi sonucu elde edilen bulgularla desteklemek, 9. Yazarken akademik bir ton, konunun gerektirdiği kelime
seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanmak şeklinde ayrıştırılabilecek bir çok yazı yazma faaliyeti gerçekleştirilir.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Gruplar içi fikir geliştirme çalışması yapma 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma becerilerini geliştirirler.
Dersin Tanımı İngilizce 102 dersinde öğrenciler, etkin metin okuma tekniklerini uygulama, ikincil kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep-sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler

1. Okudukları akademik bir metinde ana noktaları bulabilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilirler
2. Okudukları akademik bir metinde, yazma çalışmalarında kullanabilecekleri fikirlerini destekleyecek bilgileri ayıklayabilirler
3. Akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdıkları bir metni kaynak göstererek destekleyebilirler
4. Sebep-sonuç ilişkisini araştırarak, bir konuyu tasnif eder ve bir organizasyon dahilinde ele alabilirler
5. Sebep-sonuç ilişkisini gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler
6. Tartışmalı konuları bir organizasyon dahilinde ele alabilir ve sınıf içinde gruplar arasında tartışabilirler
7. Tartışmalı bir konuda iki farklı bakış açısını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler
8. Ele aldıkları tartışmalı konuları akademik yazı düzeninde yazabilirler
9. Akademik bir yazıyı değerlendirebilirler
Önkoşullar ING 101 minimum DD
Gereken Olanaklar 1. Öğrenciler tüm ödevlerini bilgisayar çıktısı olarak teslim ederler.
2. Web sitelerine başvurarak ek kaynak bulabilirler.
3. Ders işlenişi sırasında, PowerPoint sunumlar için bilgisayar
kullanılmaktadır.
Diğer
Ders Kitabı ACADEMIC ESSAY WRITING (COMPILED MATERIAL)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024