Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe English I
İngilizce English I
Dersin Kodu
ING 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nergis Perçinel
Dersin Amaçları 1.Dinleme ve not tutma: konuşmanın ana hatlarını anlamak, önemli bilgiyi
ayrıntıdan ayırmak, konuşmanın planını çıkarmak, not tutma
stratejilerini geliştirmek
2.Okuma: ana fikri bulmak, bilgiyi tasnif etmek, parçadaki organizasyonu
tanımlamak, çıkarsama yapmak, kelime hazinesi geliştirmek
3.Yazma: yazının hedef kitlesi, amaç ve tonu kavramak ve bunlara göre
yazmak, beyin fırtınası yoluyla planlama ve fikirlerin belli bir mantığa göre düzenlenmesi, yazıda bütünlük ve akıcılığı sağlamak
Dersin Tanımı Ing 101dersi, dersi gören öğrencilerin tanım lama, özetleme, işlem
betimlemesi ve sınıflandırma kompozisyonu ile ilgili becerilerini geliştirmeyi, bu arada bütünlük ve akıcılığı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Öğrencilerin İngilizce kullanımını sağlamak ve akademik İngilizce’nin gereklerine hazırlanabilmeleri için Ing. 101çoklu becerili bir ders olarak tasarlanmıştır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. ders sırasında veya bir parçayı okurken önemli noktaları ayırıp not alabilme
2. bir nesne veya kavramı tanımlayabilme
3. okuma parçalarındaki ana fikri, temel kavram ve kelimeleri bulma ve anlayabilme
4. bir nesne veya mekanizmayı betimleyebilme
5. bir paragrafı (ardından bir kompozisyonu) bütünlük ve akıcılık ilkelerine göre yazabilme
6. bir oluşumu aşamalarıyla betimleyebilme, bunu gösteren şemaları yorumlama ve yazabilme
7. akademik yazıyı (tez cümlesi, paragraf bölünmesi vb.) organize edebilme, yazı plan yapabilme
8. bir kıstasa göre konuyu alt başlıklara/kategorilerine ayırma
9. bilim ve mühendislik kapsamındaki konularla ilgili beyin fırtınası ve gruplama yapabilme
10. fikre değil kaynağa dayalı, akademik tonda sınıflandırma kompozisyonu yazabilme ve
değerlendirme becerilerini geliştirirler.
Önkoşullar Hazırlık Yeterllilik sınavını 60- 74 ile geçmek
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ING 101 & 102 OKUTMANLARI, 2004, ING 101&102 OKUTMANLARI
TARAFINDAN YAZILAN/ DERLENEN KITAP..
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022