Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112A - Basics of Academic Writing
 

ING 112A - Basics of Academic Writing

Dersin Amaçları

Bu dersin genel amacı, öğrencilere akademik yazı yazma becerisi kazandırmak; bunu
yaparken de kaynak metinleri etkin biçimde okuyup inceleyerek belirledikleri uygun
bilgileri, oluşturacakları akademik yazının içeriğine, APA metin-içi alıntılama
kurallarına dikkat ederek, intihalden uzak, akademik dürüstlükle dahil etmelerini
sağlamaktır.
Okuma becerileri: 1. Konunun ana noktalarını ve alt detaylarını belirleme, 2. Yazının
bakış açısı ve tonunu irdeleme, 3. Metin içinde bağlantılar kurma, 4. Genel ve özel
bilgiyi ayırt etme, 5. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini belirleme, 6. Konu ile
ilgili anahtar kelimeleri belirleme, 7. Akademik kelime hazinesini geliştirme, 8.
Okurken not tutma, 9. Grafik yorumlama, 10. Eleştirel düşünme, analiz ve sentez
becerilerini geliştirme
Yazma becerileri: 1. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 2. Ayrıntılı yazı planı/taslağı
oluşturma, 3. Paragrafta giriş, açıklama, örneklendirme ve sonuç cümleleri yazma, 4.
Metin-içi alıntılama yöntemlerini (tırnak içinde alıntılama, açımlama, özetleme) doğru
uygulama, 5.Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde
tartışma kompozisyonu yazma, 6. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi
sonucu elde edilen bulgularla destekleme, 7. Yazarken akademik bir ton, konunun
gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanarak uygun
organizasyon ve içerikle akıcı ve bütünlüklü bir yazı yazma.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Grup olarak belirli bir
konuda beyin fırtınası yapma, 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp
tartışma.

Dersin Tanımı

İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı: Akademik Yazının Temelleri Course Name: Basics of Academic Writing
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semester)
Kredisi
(Local
Credits)
AKTS Kredisi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuar
(Laboratory)
ING 112A 1-2 3 3.5 3 - -
Bölüm / Program
(Department/
Program)
Ortak Havuz
(Common Pool)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
İngilizce
(English)
Dersin Önkoşulları
(Course
Prerequisites)
İTÜ YDYO İngilizce Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavını 75 ve üzeri puan ile geçmek
yada ING 100 dersinden minimum DD ile geçmek.
Passing the ITU School of Foreign Languages English Preparatory School Proficiency
Exam with a score of 75 and above score or passing the ING 100 course with a
minimum DD.
Dersin Mesleki
Bileşene Katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Temel Bilim
(Basic Sciences)
Temel Mühendislik
(Engineering
Science)
Mühendislik
Tasarım
(Engineering
Design)
İnsan ve Toplum
Bilim
(General
Education)
%100
Dersin İçeriği
(Course Description)
İngilizce 112 dersinde öğrenciler, kaynak metinleri okuma ve ayrıntılı inceleme,
metinlerin içeriğindeki genel ve özel bilgiyi ayırt etme ve belirledikleri özel bilgileri
kullanarak kendilerine verilen konuda uygun metin-içi alıntılama yöntemlerini içeren
akademik bir yazı yazma becerilerini geliştirirler. Kaynak metin analizi yapma, uygun
bilgiyi ve uygun alıntılama yöntemini belirleme (tırnak içinde alıntılama, açımlama ve
özetleme), grafik yorumlama, örüntüye uygun tanım cümlesi yazma, planlama ve taslak
oluşturma becerileri edinen öğrenciler, ödevlerde ve sınavlarda, bu becerileri
uyguladıkları ve APA alıntılama kurallarına uygun paragraf ve tartışma kompozisyonu
yazarlar. Ayrıca, okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar

Koordinatörleri
Fatma Betül Akpınar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022