Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112A / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Basics of Academic Writing
İngilizce Basics of Academic Writing
Dersin Kodu
ING 112A Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İrem Bocutoğlu
Dersin Amaçları Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda geliştirmelerini sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik metinleri daha etkin okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik kompozisyon yazmalarına yardımcı olmaktır.
Okuma becerileri: 1.Hızlı okuma teknikleri, 2. Ana noktaları bulma, 3. Yazının bakış açısı ve tonunu irdeleme, 4. Metin içinde bağlantılar kurma, 5. Genel ve ayrıntı bilgiyi ayırt etme, 6. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini okuyup analiz etme,7. Bir yazıda konu ile ilgili anahtar kelimeleri bulma,8. Akademik kelime hazinesini geliştirme 10.eleştirel düşünme, analiz ve sentez becerilerini geliştirmek
Yazma becerileri: 1. Not tutma, 2. Özet yazma, 3. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 4. Ayrıntılı yazı planı yapma, 5. Tez cümlesi ve paragraf giriş cümleleri yazma, 6.Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde kompozisyon yazmak, 7. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi sonucu elde edilen bulgularla desteklemek, 8. Yazarken akademik bir ton, konunun gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanmak şeklinde ayrıştırılabilecek bir çok yazı yazma faaliyeti gerçekleştirilir.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Gruplar içi fikir geliştirme çalışması yapma 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma becerilerini geliştirirler.
Dersin Tanımı İngilizce 112 dersinde öğrenciler, dış kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme, tartışma, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun tartışma kompozisyonu yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler
Okudukları akademik bir metinde ana noktaları bulabilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilirler
Okudukları akademik bir metinde, yazma çalışmalarında kullanabilecekleri fikirlerini destekleyecek bilgileri ayıklayabilirler
Akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde yazdıkları bir metni kaynak göstererek destekleyebilirler
Akademik yazıyı (tez cümlesi, paragraf düzeni vb) organize ederler ve yazı planı yapabilirler
Tartışmalı konuları bir organizasyon dahilinde ele alabilir ve sınıf içinde gruplar arasında tartışabilirler
Tartışmalı bir konuda iki farklı bakış açısını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler
Ele aldıkları tartışmalı konuları akademik yazı düzeninde yazabilirler
Akademik bir yazıyı değerlendirebilirler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024