Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112A / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akademik Yazının Temelleri
İngilizce Basics of Academic Writing
Dersin Kodu
ING 112A Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zarife Zeliş Çoban
Dersin Amaçları Kaynak metinleri okuma ve ayrıntılı inceleme, metinlerin içeriğindeki genel ve özel
bilgiyi ayırt etme, belirlenen konularda özel bilgileri kullanarak APA alıntılama
kurallarına uygun metin-içi alıntılama (tırnak içinde alıntılama ve açımlama)
yöntemlerini içeren akademik bir yazı yazma, eleştirel düşünme, planlama ve taslak
oluşturma, grafik yorumlama, metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışma
Dersin Tanımı Bu dersin genel amacı, öğrencilere akademik yazı yazma becerisi kazandırmak; bunu
yaparken de kaynak metinleri etkin biçimde okuyup inceleyerek belirledikleri uygun
bilgileri, oluşturacakları akademik yazının içeriğine, APA metin-içi alıntılama
kurallarına dikkat ederek, intihalden uzak, akademik dürüstlükle dahil etmelerini
sağlamaktır.
Okuma becerileri: 1. Konunun ana noktalarını ve alt detaylarını belirleme, 2. Yazının
bakış açısı ve tonunu irdeleme, 3. Metin içinde bağlantılar kurma, 4. Genel ve özel
bilgiyi ayırt etme, 5. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini belirleme, 6. Konu ile
ilgili anahtar kelimeleri belirleme, 7. Akademik kelime hazinesini geliştirme, 8. Okurken
not tutma, 9. Grafik yorumlama, 10. Eleştirel düşünme, analiz ve sentez becerilerini
geliştirme
Yazma becerileri: 1. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 2. Metin-içi alıntılama
yöntemlerini (tırnak içinde alıntılama, açımlama) doğru uygulama, 3. Akademik ton,konunun gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanarak uygun
organizasyon ve içerikle akıcı ve bütünlüklü bir yazı yazma.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Grup olarak belirli bir konuda
beyin fırtınası yapma, 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler,
1. Okudukları kaynak metinlerde konunun ana noktalarını ve alt detaylarını
belirleyebilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilir, genel bilgiyle özel
bilgiyi ayırt edebilirler,
2. Okudukları kaynak metinlerde yazılarında kullanacakları fikirleri destekleyecek
bilgileri belirleyebilirler,
3. Akademik yazım kurallarına göre yazdıkları yazılarını, metin-içi alıntılama
yöntemleriyle (tırnak içinde alıntılama, açımlama) APA kurallarına uygun bir
şekilde kaynak göstererek destekleyebilirler,
4. Metinlerdeki anlam ve yapısal bütünlüğü fark edebilir; sunum ve yazılarında bu
bütünlüğü gözetebilir
5. Farklı bakış açılarını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler,
6. Sunum ve metinlerde intihalden kaçınır ve akademik dürüstlüğün gereklerini
yerine getirebilirler.
7. Akademik kaynaklardaki figür ve tabloları uygun terminoloji kullanarak
yorumlayabilirler.
Önkoşullar İTÜ YDYO İngilizce Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavını 75 ve üzeri puan ile geçmek ya da
ING 100 dersinden minimum DD ile geçmek.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Akçalı Özkara, A., Arıcı, S. B., Kama Özelkan, F., & Enginarlar, Ş. G. (2022),
An Introductory Guide to Academic Writing, İTÜ Yayıncılık.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024