Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112A / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akademik Yazının Temelleri
İngilizce Basics of Academic Writing
Dersin Kodu
ING 112A Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Betül Akpınar
Dersin Amaçları Yazma becerileri: 1. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 2. Ayrıntılı yazı planı/taslağı
oluşturma, 3. Paragrafta giriş, açıklama, örneklendirme ve sonuç cümleleri yazma, 4.
Metin-içi alıntılama yöntemlerini (tırnak içinde alıntılama, açımlama, özetleme) doğru
uygulama, 5.Tartışmalı bir konunun iki yönünü de ele alan bir format dahilinde tartışma
kompozisyonu yazma, 6. Kompozisyondaki fikirleri akademik metin analizi sonucu elde
edilen bulgularla destekleme, 7. Yazarken akademik bir ton, konunun gerektirdiği kelime
seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanarak uygun organizasyon ve içerikle
akıcı ve bütünlüklü bir yazı yazma.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Grup olarak belirli bir konuda
beyin fırtınası yapma, 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma.
Dersin Tanımı Kaynak metinleri okuma ve ayrıntılı inceleme, metinlerin içeriğindeki genel ve özel bilgiyi ayırt etme, belirlenen konularda özel bilgileri kullanarak APA alıntılama kurallarına uygun metin-içi alıntılama (tırnak içinde alıntılama ve açımlama) yöntemlerini içeren akademik bir yazı yazma, eleştirel düşünme, planlama ve taslak oluşturma, grafik yorumlama, örüntüye uygun tanım cümlesi yazma, metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışma
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler,
1. Okudukları kaynak metinlerde konunun ana noktalarını ve alt detaylarını
belirleyebilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilir, genel bilgiyle özel
bilgiyi ayırt edebilirler,
2. Okudukları kaynak metinlerde yazılarında kullanacakları fikirleri destekleyecek
bilgileri belirleyebilirler,
3. Akademik yazım kurallarına göre yazdıkları yazılarını, metin-içi alıntılama
yöntemleriyle (tırnak içinde alıntılama, açımlama) APA kurallarına uygun bir
şekilde kaynak göstererek destekleyebilirler,
4. Akademik yazıyı (tez cümlesi, paragraf düzeni vb.) organize ederler ve yazı
planı/taslağı oluşturabilirler,
5. Tartışmalı konuları bir organizasyon dahilinde ele alabilir ve sınıf içinde gruplar
arasında tartışabilirler,
6. Tartışmalı bir konuda iki farklı bakış açısını gösteren sözcük ve cümle
yapılarını kullanabilirler,
7. Ele aldıkları tartışmalı bir konu üzerine, akademik yazım kurallarına uyarak ve uygun kaynak bilgileriyle destekleyecek şekilde organize ederek en az 400 kelimelik bir tartışma kompozisyonu yazabilirler. Bunu yaparken intihalden kaçınır ve akademik dürüstlüğün gereklerini yerine getirebilirler.
8. Akademik bir yazıyı değerlendirebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023