Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112A / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Basics of Academic Writing
İngilizce Akademik Yazının Temelleri
Dersin Kodu
ING 112A Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Betül Akpınar
Dersin Amaçları Bu dersin genel amacı, öğrencilere akademik yazı yazma becerisi kazandırmak; bunu yaparken de kaynak metinleri etkin biçimde okuyup inceleyerek belirledikleri uygun bilgileri, oluşturacakları akademik yazının içeriğine, APA metin-içi alıntılama kurallarına dikkat ederek, intihalden uzak, akademik dürüstlükle dahil etmelerini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Kaynak metinleri okuma ve ayrıntılı inceleme, metinlerin içeriğindeki genel ve özel bilgiyi ayırt etme, belirlenen konularda özel bilgileri kullanarak APA alıntılama
kurallarına uygun metin-içi alıntılama (tırnak içinde alıntılama ve açımlama)
yöntemlerini içeren akademik bir yazı yazma, eleştirel düşünme, planlama ve taslak oluşturma, grafik yorumlama, metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışma
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler,
1. Okudukları kaynak metinlerde konunun ana noktalarını ve alt detaylarını
belirleyebilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilir, genel bilgiyle özel
bilgiyi ayırt edebilirler,
2. Okudukları kaynak metinlerde yazılarında kullanacakları fikirleri destekleyecek
bilgileri belirleyebilirler,
3. Akademik yazım kurallarına göre yazdıkları yazılarını, metin-içi alıntılama
yöntemleriyle (tırnak içinde alıntılama, açımlama) APA kurallarına uygun bir
şekilde kaynak göstererek destekleyebilirler,
4. Metinlerdeki anlam ve yapısal bütünlüğü fark edebilir; sunum ve yazılarında bu
bütünlüğü gözetebilir
5. Farklı bakış açılarını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler,
6. Sunum ve metinlerde intihalden kaçınır ve akademik dürüstlüğün gereklerini
yerine getirebilirler.
7. Akademik kaynaklardaki figür ve tabloları uygun terminoloji kullanarak
yorumlayabilirler.
Önkoşullar İTÜ YDYO İngilizce Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavını 75 ve üzeri puan ile geçmek ya da ING 100 dersinden minimum DD ile geçmek.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Akçalı Özkara, A., Arıcı, S. B., Kama Özelkan, F., & Enginarlar, Ş. G. (2022),
An Introductory Guide to Academic Writing, İTÜ Yayıncılık.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024