Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 112A / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Basics of Academic Writing
İngilizce Basics of Academic Writing
Dersin Kodu
ING 112A Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Merve Sevtap Süren
Dersin Amaçları Bu dersin genel amacı, öğrencilere akademik yazı yazma becerisi kazandırmak; bunu yaparken de kaynak metinleri etkin biçimde okuyup inceleyerek belirledikleri uygun bilgileri, oluşturacakları akademik yazının içeriğine, APA metin-içi alıntılama kurallarına dikkat ederek, intihalden uzak, akademik dürüstlükle dahil etmelerini sağlamaktır.
Okuma becerileri: 1. Konunun ana noktalarını ve alt detaylarını belirleme, 2. Yazının bakış açısı ve tonunu irdeleme, 3. Metin içinde bağlantılar kurma, 4. Genel ve özel bilgiyi ayırt etme, 5. Tartışmalı bir konunun artı ve eksi yönlerini belirleme, 6. Konu ile ilgili anahtar kelimeleri belirleme, 7. Akademik kelime hazinesini geliştirme, 8. Okurken not tutma, 9. Grafik yorumlama, 10. Eleştirel düşünme, analiz ve sentez becerilerini geliştirme
Yazma becerileri: 1. Bilgiyi tasnif etme, gruplandırma, 2. Metin-içi alıntılama yöntemlerini (tırnak içinde alıntılama, açımlama) doğru uygulama, 3. Akademik ton, konunun gerektirdiği kelime seçimi ve gerekli geçiş/bağlaç terimlerini kullanarak uygun organizasyon ve içerikle akıcı ve bütünlüklü bir yazı yazma.
Konuşma becerileri: 1. Sınıf içi grup çalışması yapma 2. Grup olarak belirli bir konuda beyin fırtınası yapma, 3. Geliştirilen fikirleri sınıf içinde gruplara ayrılıp tartışma.
Dersin Tanımı Kaynak metinleri okuma ve ayrıntılı inceleme, metinlerin içeriğindeki genel ve özel bilgiyi ayırt etme, belirlenen konularda özel bilgileri kullanarak APA alıntılama kurallarına uygun metin-içi alıntılama (tırnak içinde alıntılama ve açımlama) yöntemlerini içeren akademik bir yazı yazma, eleştirel düşünme, planlama ve taslak oluşturma, grafik yorumlama, metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışma
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler,
1. Okudukları kaynak metinlerde konunun ana noktalarını ve alt detaylarını belirleyebilir, yazının bakış açısı ve tonunu irdeleyebilir, genel bilgiyle özel bilgiyi ayırt edebilirler,
2. Okudukları kaynak metinlerde yazılarında kullanacakları fikirleri destekleyecek bilgileri belirleyebilirler,
3. Akademik yazım kurallarına göre yazdıkları yazılarını, metin-içi alıntılama yöntemleriyle (tırnak içinde alıntılama, açımlama) APA kurallarına uygun bir şekilde kaynak göstererek destekleyebilirler,
4. Metinlerdeki anlam ve yapısal bütünlüğü fark edebilir; sunum ve yazılarında bu bütünlüğü gözetebilir
5. Farklı bakış açılarını gösteren sözcük ve cümle yapılarını kullanabilirler,
6. Sunum ve metinlerde intihalden kaçınır ve akademik dürüstlüğün gereklerini yerine getirebilirler.
7. Akademik kaynaklardaki figür ve tabloları uygun terminoloji kullanarak yorumlayabilirler.
Önkoşullar İTÜ YDYO İngilizce Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavını 75 ve üzeri puan ile geçmek ya da ING 100 dersinden minimum DD ile geçmek.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Akçalı Özkara, A., Arıcı, S. B., Kama Özelkan, F., & Enginarlar, Ş. G. (2022), An Introductory Guide to Academic Writing, İTÜ Yayıncılık.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024