Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu / ING 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe English I
İngilizce English I
Dersin Kodu
ING 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Sari Altındağ
Dersin Amaçları 1.Dinleme ve not tutma: konuşmanın ana hatlarını anlamak, önemli bilgiyi
ayrıntıdan ayırmak, konuşmanın planını çıkarmak, not tutma
stratejilerini geliştirmek
2.Okuma: ana fikri bulmak, bilgiyi tasnif etmek, parçadaki organizasyonu
tanımlamak, çıkarsama yapmak, kelime hazinesi geliştirmek
3.Yazma: yazının hedef kitlesi, amaç ve tonu kavramak ve bunlara göre
yazmak, beyin fırtınası yoluyla planlama ve fikirlerin belli bir mantığa göre düzenlenmesi, yazıda bütünlük ve akıcılığı sağlamak
Dersin Tanımı Ortak Havuz / Common Pool
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. ders sırasında veya bir parçayı okurken önemli noktaları ayırıp not alabilme
2. bir nesne veya kavramı tanımlayabilme
3. okuma parçalarındaki ana fikri, temel kavram ve kelimeleri bulma ve anlayabilme
4. bir nesne veya mekanizmayı betimleyebilme
5. bir paragrafı (ardından bir kompozisyonu) bütünlük ve akıcılık ilkelerine göre yazabilme
6. bir oluşumu aşamalarıyla betimleyebilme, bunu gösteren şemaları yorumlama ve yazabilme
7. akademik yazıyı (tez cümlesi, paragraf bölünmesi vb.) organize edebilme, yazı plan yapabilme
8. bir kıstasa göre konuyu alt başlıklara/kategorilerine ayırma
9. bilim ve mühendislik kapsamındaki konularla ilgili beyin fırtınası ve gruplama yapabilme
10. fikre değil kaynağa dayalı, akademik tonda sınıflandırma kompozisyonu yazabilme ve
değerlendirme becerilerini geliştirirler.
Önkoşullar Hazırlık Bitirme Sınavını 60-74 Puan ile Geçen Öğrenciler Alır
Gereken Olanaklar 1. Öğrenciler tüm ödevlerini bilgisayar çıktısı olarak teslim ederler.
2. Sunumlar için bilgisayar kullanılır.
Diğer DERSIN OKUTMANI DÖNEM BOYUNCA Ö?RENCILERIN DEVAM VE
KATILIMINI GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK %5 LIK BIR SÖZLÜ NOTU
VERIR.
Ders Kitabı ING 101 & 102 OKUTMANLARI, 2004, ING 101&102 OKUTMANLARI
TARAFINDAN YAZILAN/ DERLENEN KITAP..
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020