Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / UZB 218E - Mühendislikte Kısmi Diferansiyel Denklemlere Giriş_2019
 

UZB 218E - Int.to Partial Diff.Eq. in Eng

Course Objectives

Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
Birinci ve ikinci mertebeden lineer adi diferansiyel denklemleri çözebilmek
Sturm-Lioville özdeğer problemini çözebilmek
Fourier serisi, ve daha genel olarak, ortogonal fonksiyonlar cinsinden açılım yapabilmek
Laplace ve Poisson denklemlerinin sınır değer problemlerini formüle edebilmek ve çözebilmek
Isı ve dalga denklemlerinin başlangıç/sınır değer problemlerini formüle edebilmek ve çözebilmek
Laplace dönüşümü yöntemini başlangıç değer problemine uygulayabilmek

Course Description

Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
Birinci ve ikinci mertebeden lineer adi diferansiyel denklemleri çözebilmek
Sturm-Lioville özdeğer problemini çözebilmek
Fourier serisi, ve daha genel olarak, ortogonal fonksiyonlar cinsinden açılım yapabilmek
Laplace ve Poisson denklemlerinin sınır değer problemlerini formüle edebilmek ve çözebilmek
Isı ve dalga denklemlerinin başlangıç/sınır değer problemlerini formüle edebilmek ve çözebilmek
Laplace dönüşümü yöntemini başlangıç değer problemine uygulayabilmek

Course Coordinator
Mehmet Şahin
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024