Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MUK 203E - mukavemet 1
 

MUK 203E - Strength of Materials I

Course Objectives

Giriş, modelleme kavramı ve temel prensipler. Gerilme. Gerinim. Malzemelerin mekanik özellikleri. Eksenel yük. Burulma. Eğilme.

Course Description

1.Yapısal analizin teorik temelini detaylı ve tam olarak kapsamak.
2. Malzeme özellikleri ile yapısal mukavemet kavramları arasındaki ilişkiyi öğretmek.
3. Öğrencilere yapısal tasarım için gerekli temel bilgileri öğretmek ve temel becerileri sağlamak.

Course Coordinator
Demet Balkan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024