Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / AKM 215E - Akışkanlar Mekaniği II
 

AKM 215E - Fluid Mechanics II

Course Objectives

Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak. Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak

Course Description

Diferansiyel analiz. Viskoz akış çözümleri.

Course Coordinator
Ayşe Gül Güngör
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024