Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / UCK 205E - Termodinamik I
 

UCK 205E - Thermodynamics I

Course Objectives

Bu dersin ana amacı öğrenciye termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarını tanıtmaktır, ve teknik termodinamik dersine hazırlamaktır.

Course Description

Kavram ve tanımlar. Saf madde ve P-v-T özellikleri. İş, ısı, hal ve hal değişimi. Sanki-dengeli prosesler. Isı, iş ve kütle ile ısı transferi. Kapalı ve açık sistemlerde termodinamiğin birinci kanunu. İç enerji, entalpi ve özgül ısılar. Kapalı ve açık sistemlerde termodinamiğin ikinci kanunu. Entropi. Daimi-hal ve daimi akış prosesler. Düzgün-hal ve düzgün akış prosesler. Enerji kullanılabilirliği ve tersinmezlik. Enerji dönüşümü. Termodinamik çevrimleri. Kimyasal denge. Le Chatelier Prensibi. Çok-fazlı sistemler.
Bu dersin ana amacı öğrenciye termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarını tanıtmaktır, ve teknik termodinamik dersine hazırlamaktır.

Course Coordinator
Onur Tunçer
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024