Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / MTO 111 - Atmosfer Bilimlerine Giriş
 

MTO 111 - Introduction to Atmospheric Science

Course Objectives

Atmosfer bilimlerinin temel konularını tanıtmak ve ilkelerini öğretmek.

Course Description

Güneşin özellikleri. Dünyanın hareketleri. Atmosferin kompozisyonu ve yapısı. Isı ve sıcaklık. Atmosferin ısı dengesi.Yatay ve düşey sıcaklık değişimleri. Nem, su ve su buharı. Yağış işlemi. Meteorlar. Sis ve bulutlar. Atmosferik basınç. Basınç değişimleri. Rüzgâr. Lokal rüzgâr tipleri. Küresel basınç kuşakları ve rüzgâr sistemleri. Atmosferde optik olaylar. Hava kütleleri ve cepheler. Orta enlem siklonları. Hava öngörüsü Küresel iklim. İklim değiştirme çalışmaları.

Course Coordinator
Sevinç Asilhan
Sevinç Asilhan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024