Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / UZB 352E - Yörünge Mekaniği
 

UZB 352E - Orbital Mechanics

Course Objectives

Temel yörünge mekaniği bilgilerini sunmak,
Yere yakın yörüngeler ve özel Dünya yörüngeleri hakkındaki temel bilgileri vermek, Gezegenler arası yörünge hesaplarıyla ilgili temel bilgileri sunmak.

Course Description

Bu derste, noktasal parçacıkların dinamiğini, iki cisim problemini, zaman bağlı yörünge konumunu, üç boyutlu yörüngeleri, yörünge belirlemesini, yörünge manevralarını ve gezegenlerarası yörüngeleri içerir.

Course Coordinator
Cuma Yarım
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024