Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / BLG 212 - Mikroişlemci Sistemleri
 

BLG 212 - Microprocessor Systems

Course Objectives

Temel mikroişlemci yapısını ve çalışma ilkelerini anlamak,
Bellek tasarımı, adresleme yöntemleri ve komut kümesi hakkında bilgi edinmek,
Simgesel dilde programlama yöntemlerini farkedip uygulamak,
Giriş-çıkış arabirimlerinin çalışma prensiplerini ve yığın kavramlarını anlamak,
Örnek mikroişlemci çevresinde bir mikrobilgisayar kurulması için gerekli tasarım aşamaları hakkında bilgi edinmek.

Course Description

Temel mikroişlemci yapısını ve çalışma ilkelerini anlamak; örnek mikroişlemci çevresinde bir mikrobilgisayar kurulması için gerekli tasarım aşamaları hakkında bilgi edinmek

Course Coordinator
Turgut Berat Karyot
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024