Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Aeronautics and Astronautics / UZB 232 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 1. Isı geçişinin temel mekanizmaları, tanımlar
2. Tatil
3. Isı iletim denklemi ve Başlangıç ve Sınır koşulları,
4. Sürekli rejimde bir boyutlu iletimle ısı geçişi
5. Sürekli rejimde bir boyutlu iletimle ısı geçişi,
6. Zamana bağlı ısı iletimi
7. Taşınımın esasları, , Arasınav-1
8. Hız ve ısıl sınır tabaka, boyutsuz sayılar
9. Zorlamalı taşınımda iç ve dış akış
10. Doğal taşınım
11. Işınım ile ısı geçişinin temelleri,
12. Siyah cisim ışınımı, Stefan-Boltzman yasası
13. Siyah ve gri yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi, , Arasınav-2
14. Işınımla ısı geçişide uygulamalar
15. Işınımla ısı geçişide uygulamalar,
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023