Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / MET 215 - Metalurji Termodinamiğ. Tem.
 

MET 215 - Metalurji Termodinamiğ. Tem.

Course Objectives

1. Termodinamiğin temel kavramlarının ve özellikle Metalurji ve Malzeme Mühendisliğindeki öneminin anlaşılmasını sağlamak,
2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde enerji ve enerji tutumluluğu bilincini aşılamak,
3. Öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini kapsayan süreçlerde termodinamik hesaplamaları yapabilmelerini sağlamak,
4. Öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanına giren süreçlerdeki proses seçiminde termodinamiği kullanmalarını sağlamak.

Course Description

Termodinamiğin I Kanunu; entalpi, ısı kapasitesi, reaksiyon ısısı, yanma ve yakıtlar, alev sıcaklığı, Termodinamiğin II. ve III. Kanunları; entropi kavramı, serbest enerji, dört temel denklem, 1 bileşenli sistemler ve faz dönüşümleri, Kimyasal reaksiyonlarda denge; standart serbest enerji, denge sabiti, oksidasyon reaksiyonları, Ellingham diyagramları, oksitlerin redüksiyonu.

Course Coordinator
Süheyla Aydın
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023