Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / MAL 201 - Malzeme Bilimi
 

MAL 201 - Materials Science

Course Objectives

1. Metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan mühendislik malzemelerini ve bunların özelliklerini tanıtmak
2. Malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıtmak
3. Tasarımda malzeme seçiminin önemini vurgulamak

Course Description

1. Malzemelerin fiziksel özelliklerini kimyasal bileşimleri ile atomsal bağ yapılarını dikkate alarak tahmin edebilme becerisi
2. Kristal düzlem ve doğrultuları Bravais ve Miller indisleri ile tanımlama becerisi
3. Yapısal kusurlar ile bunların kristal yapılı malzemelerin özelliklerine etkilerini kavrama becerisi
4. Malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması ve bunların ölçülmesi ile ilgili bilgi ve beceriler
5. Yayınmanın kristal yapılı malzemelerin kimyasal bileşimine ve mekanik özelliklerine etkisini tanımlama ve bir boyutlu problemleri çözebilme becerisi
6. İki bileşenli faz diyagramlarını kullanarak kristal yapılı malzemelerin fazlarını, oranlarını ve bileşimlerini belirleyebilme becerisi
7. Alaşım sistemlerinde katılaşma ve yayınma prensiplerini kullanarak faz dönüşümlerinin kinetiği ile ilgili problemlerde fikir yürütme becerisi
8. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerde yapı-özellik ilişkisini kurma ve yorum yapabilme becerisi
9. Korozyon türlerini tanıma ve korunma yöntemleri hakkında önerilerde bulunma becerisi

Course Coordinator
Cengiz Tahir Bodur
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024