Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / TER 201 - Termodinamik
 

TER 201 - Thermodynamics

Course Objectives

Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde tanıtılarak, termodinamiğe özgü dilin geliştirilmesi, termodinamiğin temel kavramlarının açıklanması, ısı kavramı ve ısı geçişi ve iş kavramları hakkında bilgi vermek, termodinamiğin kanunlarını anlayıp, proseslere uygulayabilme becerisi kazanmak, soğutma ve güç çevrimleri ısıl denge ve verimlilik çözümlemelerini incelemektir.

Course Description

Termodinamiğin genel kavramları, Genel enerji analizleri ve Termodinamiğin sıfırıncı kanunu,Termodinamiğin birinci kanunu, İdeal gaza uygulanan prosesler, Saf maddenin özellikleri, Kontrol hacimlerinin kütle ve enerji analizleri, Termodinamiğin ikinci yasası, Entropi, Güç çevrimleri ile ısının işe dönüştürülmesi, Buharlı güç çevrimleri, Soğutma ve ısı pompası

Course Coordinator
Hanzade Açma
Hanzade Açma
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024